Bygningspunkt som ligger nær annenbygning-flate i fkb-bygning i 1576 Aure

Avvikene skyldes vanligvis unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen slik at det har havnet utenfor bygningsomriss. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningspunktAnnenBygning for kommunenr 1576 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1576_bygningspunktAnnenBygning.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerAvstand (m)PosisjonWMS-bilde
1576 Aurebcf0fdff-826a-4fca-9263-2d65000af0ff3011883130.00N: 7011702.80, Ø: 460343.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket