Bygningspunkt (flere) som ligger på samme bygningsflate i fkb-bygning i 1576 Aure

Avvikene skyldes enten feilregistrering i matrikkel eller manglende bygningsdelelinje i FKB-Bygning. Rettes i matrikkelen eller FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningspunktBygning for kommunenr 1576 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1576_bygningspunktBygning.zip

KommuneLokalIdBygningsnummer (punkt)Bygningsnummer (flate)PosisjonWMS-bilde
1576 Aure95749cef-ba9c-4317-9153-7427952665e7181956399181956380N: 7010337.00, Ø: 456783.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aurec714214a-328e-426a-a2dc-64ebaa70e3c4181956402181956380N: 7010337.00, Ø: 456783.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aure660f71fd-f3b7-49e2-a371-6cc10257396630104274210423988N: 7014732.00, Ø: 467345.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aurefe5693b6-97ed-4453-81ed-58afc299db20300909997181802375N: 7013999.20, Ø: 467124.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aureec91248c-849d-400f-bf07-ba36bcd6a1e330091000019443612N: 7006487.79, Ø: 466393.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aureb849e91a-3a17-44c5-8f9b-b30fcec7463730091023310421144N: 7023337.80, Ø: 473159.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aure51b2d238-216b-4804-8684-b1fb273fd9e3300910503181806222N: 7013050.20, Ø: 469923.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aured3186632-ac02-44d9-8da9-1069db49e4ec300910512181806273N: 7013008.40, Ø: 469766.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aurea71e9ca2-cd9f-4824-9c60-30445ab82dd4300910724181806281N: 7012898.70, Ø: 469811.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aure60f7ac42-c96b-4da6-a646-d9da7951a86b300910725181806281N: 7012902.20, Ø: 469812.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aure0ed46cd8-b5ff-4c3e-9025-a5453ddfce5b300910772300567444N: 7003648.00, Ø: 473070.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aure976a6439-3653-4dfc-b13e-aae9b875bfb9300903678300404900N: 7012349.58, Ø: 459920.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aurec30d3d68-7f56-4c16-abeb-07e69e3ed57a300911400181954620N: 7011640.70, Ø: 460334.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aure1788d72f-1d3e-4fb9-ba0d-b8090041dd5f300926890181828404N: 7008113.05, Ø: 484334.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aure45aeb224-6c31-4562-83c8-350027b3b972300928364181816139N: 7013765.47, Ø: 477910.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aurec04424a9-321a-4730-a844-bcd9a99a972a300929573181842059N: 7014644.60, Ø: 475452.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aureeaa91085-e175-4b63-b50b-d381019dfa2430093245019442217N: 7022034.70, Ø: 486011.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Auredf678e00-29b2-4dfc-8552-6f411257c88630090477619450325N: 7014676.50, Ø: 467362.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aure45b0d3fd-c719-4f10-8383-740f3fb0b8be300905232181808403N: 7011169.70, Ø: 475019.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aure7a34df09-15e9-461a-b2c2-a592c72a8b18300906188300906186N: 7029050.10, Ø: 478732.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aure2fc598d8-318d-4733-8bdb-3e0a3a7658d0300907438300901831N: 7004233.80, Ø: 444275.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Auread9b765c-d28a-48e4-b9b2-d047aa45df26300907836181824042N: 7015077.60, Ø: 476937.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Aure574bbefa-4baa-4b37-a8c7-7dbe637db000300909184181802332N: 7014083.10, Ø: 467005.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1576 Auref1cc5579-3ed2-4cc0-a2df-49baf214d2fc300909185181802332N: 7014097.90, Ø: 467006.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket