Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1577 Volda

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1577 VoldabygningDyrkamark118 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1577 VoldabygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1577 VoldabygningVeg8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1577 VoldabygningVann6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1577 VoldabygningspunktAnnenBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1577 VoldaannenBygningStor18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1577 VoldabygningTiltak40 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1577 VoldabygningspunktBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1577 VoldabygningslinjerBygning11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil