Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1578 Fjord

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1578 FjordbygningDyrkamark56 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1578 FjordbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1578 FjordbygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1578 FjordbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1578 FjordbygningspunktAnnenBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1578 FjordannenBygningStor8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1578 FjordbygningTiltak0 HTML-Rapport
1578 FjordbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
1578 FjordbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport