Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende medium-koding som underliggende vegnett i 1578 Fjord

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegMedium for kommunenr 1578 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1578_vegMedium.zip

KommuneLokalIdVbase mediumVegflate mediumPosisjonWMS-bilde
1578 Fjord243b85e5-6002-4e81-9250-191ab2417053iLuftTN: 6922784.38, Ø: 393898.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord6832d673-bcfa-4fb3-9c46-959481291da3iLuftTN: 6918440.17, Ø: 398240.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordc2abfba7-d6ff-40a0-9acd-62d47bea2a66iLuftTN: 6918434.24, Ø: 398246.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord7aafb7e2-e3ad-42d4-8e4d-769a0dcc816fiLuftTN: 6918568.21, Ø: 397456.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjorde4e317e2-9aa7-424d-9ea8-11a20bb90a72iLuftTN: 6918565.05, Ø: 397457.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordf5e7c5b6-a4f0-4568-8149-3d71ed05f104iLuftTN: 6922133.88, Ø: 395873.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjorddbb524ec-a3c8-409e-8c84-de58377947b7iLuftTN: 6923326.59, Ø: 396661.44Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordfc1c5e73-c2f0-4094-98fb-42b587d2ac42iLuftTN: 6922827.60, Ø: 393921.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord48fbc18f-91a6-40ee-a4e1-c1163bb3186biLuftTN: 6922828.25, Ø: 393937.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordc3ef9d1d-016b-4604-b834-aa2aab0df766iLuftTN: 6918288.05, Ø: 397440.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordc935ce9d-b61e-4cd8-83a8-46992983998diLuftTN: 6922815.44, Ø: 393929.51Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord801b717e-afa9-4abc-a2e1-efb05324e8b8iLuftTN: 6922839.83, Ø: 393931.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord6821a9ce-d61b-4383-b4f6-333062423181iLuftTN: 6918436.21, Ø: 396245.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordefe46478-c056-4c83-a763-3b43b3b3a366iLuftTN: 6918464.79, Ø: 395871.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjorda06f8013-b969-4031-89c3-49d2b41f9098iLuftTN: 6916627.48, Ø: 401002.98Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordc6b8a84c-5c97-4c92-8428-a7f31c98b4c1iLuftTN: 6918393.67, Ø: 398162.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordd4355cf5-b63d-41e0-9701-a279c25b0e2eiLuftTN: 6922824.75, Ø: 394504.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord38497e94-1733-4173-84b6-aa8b2b617350iLuftTN: 6914357.83, Ø: 401123.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordfcb510d3-c555-49e8-b548-d152b4ce4069iLuftTN: 6914362.75, Ø: 401132.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordfcb510d3-c555-49e8-b548-d152b4ce4069iLuftTN: 6914375.53, Ø: 401170.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord55df79ee-10b7-44e8-a817-3d47abd4a89biLuftTN: 6914375.85, Ø: 401174.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord7ac8c040-c9cb-4ac5-bebc-7f738e1393f7iLuftTN: 6913447.70, Ø: 401547.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord49901b4d-bc9b-436d-869a-12d1e741a619iLuftTN: 6916561.32, Ø: 400987.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord54141aab-5428-47f0-af99-2c16465bbebeiLuftTN: 6894619.36, Ø: 404774.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord54141aab-5428-47f0-af99-2c16465bbebeiLuftTN: 6894059.03, Ø: 404928.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord54141aab-5428-47f0-af99-2c16465bbebeiLuftTN: 6893755.93, Ø: 405018.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord2e38cc21-fda3-4c50-ad30-c656cb7e3b22iLuftTN: 6893748.83, Ø: 405020.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord2e38cc21-fda3-4c50-ad30-c656cb7e3b22iLuftTN: 6893390.07, Ø: 405123.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord0bf1b467-22a1-4b7a-8f68-778554f08781iLuftTN: 6900233.85, Ø: 411326.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordc8b52895-9113-44a1-b3de-9cdaf507c55aiLuftTN: 6900170.33, Ø: 417585.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord658ed741-e81b-44bc-a433-0e737b13ab5eiLuftTN: 6899619.39, Ø: 411629.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjorde5994d65-b679-4a82-9ce7-c0c7bf379f24iLuftTN: 6903202.59, Ø: 408271.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjorde5994d65-b679-4a82-9ce7-c0c7bf379f24iLuftTN: 6903213.70, Ø: 408300.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord0e6e6d07-d804-4a93-91b9-e48fb147f29biLuftTN: 6901727.21, Ø: 409327.53Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordd64d4c78-480f-4e39-86d0-1b33f521c2b8iLuftTN: 6902824.63, Ø: 407091.46Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord64da3e08-b70f-45fb-ac71-3662d89ad66diLuftTN: 6895804.45, Ø: 404270.81Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord903b0490-e6c0-42ae-a5e4-e35e5775ba49iLuftTN: 6904036.22, Ø: 404610.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord4f50c491-6829-49dc-b58b-22c52e032cbfunderTerrengetTN: 6900186.34, Ø: 417639.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord8245b5b9-85d9-4fbc-aa0a-717d3c7327b7iLuftTN: 6900228.78, Ø: 411332.81Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord8245b5b9-85d9-4fbc-aa0a-717d3c7327b7iLuftTN: 6899637.33, Ø: 411629.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjorde7e4840c-2329-4d72-8ffd-0b3d838029d7iLuftTN: 6902419.47, Ø: 409203.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord5b50f9d3-a0e7-43fb-9a70-cb0eb396e77eiLuftTN: 6903216.25, Ø: 408306.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjorde579574e-da91-4ddd-9562-47fb92eb4371iLuftTN: 6903201.84, Ø: 408267.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord2bae2a0e-0dca-481f-ae73-38c3394b66d9iLuftTN: 6900854.60, Ø: 403214.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordd641315a-b203-4f90-a586-aee2566e9b36iLuftTN: 6903177.22, Ø: 418480.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord80f98f60-6eec-4a6f-b113-b2f5bce58a48iLuftTN: 6901721.31, Ø: 409341.59Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord01702f1c-d309-44a8-9333-058c8a72281aiLuftTN: 6903291.62, Ø: 408362.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordd2d73299-a61b-4ffa-9de2-52d00cf9a85fiLuftTN: 6901102.73, Ø: 417812.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord9491da75-4f9f-48df-890d-b5e77d20342fiLuftTN: 6895579.41, Ø: 404454.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordea6b85a3-7da4-42d3-90ad-b0b75ac67696iLuftTN: 6903771.44, Ø: 408236.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordbf67cb2b-3b04-41c5-a938-df8efb952df6iLuftTN: 6902001.07, Ø: 403917.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordc7e3865e-d7bc-4a2b-b4c4-f1fa249d54a2iLuftTN: 6904631.13, Ø: 405292.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordc7e3865e-d7bc-4a2b-b4c4-f1fa249d54a2iLuftTN: 6903758.20, Ø: 408222.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordc7e3865e-d7bc-4a2b-b4c4-f1fa249d54a2iLuftTN: 6903730.16, Ø: 408191.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordfdfa1646-caf1-46f0-baa5-8a0545e9ec4diLuftTN: 6902257.85, Ø: 409774.02Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordd5816232-714f-4e1d-b86f-b1985cfa6f8diLuftTN: 6904635.09, Ø: 405268.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjorde3cc6255-efbc-49e6-b9db-eed31f203522iLuftTN: 6901046.95, Ø: 417721.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord11b87c3e-3fbc-43cf-b236-88e4481cec67iLuftTN: 6894628.98, Ø: 404773.92Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord11b87c3e-3fbc-43cf-b236-88e4481cec67iLuftTN: 6897090.11, Ø: 403967.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord1c8438e4-c6af-4882-b542-b676367a26adiLuftTN: 6903544.18, Ø: 404707.51Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord19ed9385-d6e2-4be0-afd1-2221f9e72526iLuftTN: 6902271.59, Ø: 409772.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord56d1b04f-50fe-439d-af79-7cb23515b41aiLuftTN: 6903289.25, Ø: 408365.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord56d1b04f-50fe-439d-af79-7cb23515b41aiLuftTN: 6902268.87, Ø: 409317.51Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord79761d23-5d6a-48f8-9d02-783aceac3b48iLuftTN: 6903888.74, Ø: 403608.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord9f4786ce-236b-4793-aa9b-b123b415a2efiLuftTN: 6907813.09, Ø: 408081.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord4b270cf9-fd0a-4d9b-b0fe-b3c7a26f2155iLuftTN: 6907781.00, Ø: 408107.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord03d2f7f0-b31c-4e6f-9521-3aa94c5dc558iLuftTN: 6907808.57, Ø: 408077.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord1a9d7fae-766a-43bd-abca-918aba4e3ce2iLuftTN: 6907753.70, Ø: 408030.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord227300f2-15da-45fc-8814-88a1bbe76790iLuftTN: 6908587.15, Ø: 409693.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord66b147dc-34ad-4012-b2e8-d36c95bb6663iLuftTN: 6907846.71, Ø: 408061.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordc3cdce93-3694-47f6-a1d4-1017ac9a2ea6iLuftTN: 6911873.91, Ø: 422919.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjorddbe1a9f2-b7fb-47c2-bee5-1629728e1121iLuftTN: 6913011.92, Ø: 418842.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordc4351e86-685a-45c1-8342-1b71ca8114c8iLuftTN: 6911803.62, Ø: 420683.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord90c245d2-8fbc-451c-99be-ef03adb1970diLuftTN: 6919824.61, Ø: 428632.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordd03320f7-9181-4e5a-bab5-180ee0fb3e86iLuftTN: 6911806.71, Ø: 420683.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord60de8e4e-1355-4825-b8e9-af1a35c40075iLuftTN: 6893485.49, Ø: 422796.59Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord60de8e4e-1355-4825-b8e9-af1a35c40075iLuftTN: 6896775.16, Ø: 421513.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordea907d83-b7ce-4781-9b4f-a5cc8dcf30aaiLuftTN: 6919816.90, Ø: 428631.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordea907d83-b7ce-4781-9b4f-a5cc8dcf30aaiLuftTN: 6917826.95, Ø: 426458.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordb3f7e6fa-f403-4106-8898-beafba01a7c7iLuftTN: 6912611.44, Ø: 424291.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjorda065a91b-3f04-4d6d-9400-a33c22018531iLuftTN: 6921380.26, Ø: 429788.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord2cc6e597-084b-4873-91ef-3e43a607899fiLuftTN: 6909724.18, Ø: 409830.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord4bb5a880-e7a6-46d1-9adc-e9569d0ad04biLuftTN: 6908925.71, Ø: 408898.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord619c5cce-d9c2-41f7-88c2-f44acd923c30iBygningTN: 6907661.75, Ø: 414459.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord619c5cce-d9c2-41f7-88c2-f44acd923c30iBygningTN: 6907680.45, Ø: 414413.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord5b216cee-4076-4fb6-a1b7-40e93cd034d7iBygningTN: 6907374.69, Ø: 414708.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord7e5d014f-2bb6-47ac-a413-47d9ea91a50fiLuftTN: 6911851.31, Ø: 414049.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordd07a25aa-a0b8-46e3-88d8-c1aeaddd6b3aiLuftTN: 6908885.56, Ø: 408978.53Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord451a8992-3017-4974-a8ab-97766602f4eaiLuftTN: 6910084.95, Ø: 409760.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord85a35021-62d3-4892-b9af-b5638856e8a2iLuftTN: 6908587.05, Ø: 409753.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjorddc400b73-18ba-4040-8d90-98b6da302466iLuftTN: 6910077.41, Ø: 409754.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjorddc400b73-18ba-4040-8d90-98b6da302466iLuftTN: 6909745.91, Ø: 409493.45Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord162e8cdf-b2a6-4c7f-ab21-de49deb04055iBygningTN: 6907696.22, Ø: 414364.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord52d388ef-6aef-4b4c-aea1-ab54ec17eceaiLuftTN: 6912214.92, Ø: 414099.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord792e57f6-629f-492d-8cc8-b0b368a0b8dfiLuftTN: 6911948.74, Ø: 420702.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord792e57f6-629f-492d-8cc8-b0b368a0b8dfiLuftTN: 6912770.09, Ø: 416533.25Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordce07fc13-a236-4bd1-9c5e-4b4cf4f3f9b3iLuftTN: 6912762.43, Ø: 416513.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord5247d092-ad10-4487-b340-e919dd1373bciLuftTN: 6910230.15, Ø: 411385.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjorddacca3c9-a49d-4cbd-8c70-bc30a216a214iLuftTN: 6917545.56, Ø: 403921.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordb9cb1a0a-ed80-4078-9689-f68d72905b5ciLuftTN: 6917295.99, Ø: 402558.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordf1798242-bfa6-47bc-8426-64968a48d98eiLuftTN: 6917558.37, Ø: 403920.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord8a476234-7071-41a2-9fb9-c7f238934e65iLuftTN: 6922166.59, Ø: 408166.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord0a554713-8133-4d35-8f26-150133edb2a6iLuftTN: 6917409.25, Ø: 402537.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord05bb60dc-4dfb-46e7-9415-ff8ca9af5d3diLuftTN: 6921358.88, Ø: 407821.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord36f1db3a-489e-4ec9-8165-976e8cb6a08aiLuftTN: 6921363.40, Ø: 407820.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord1c13bee3-20d6-4604-b752-3368e6f0bdc4iLuftTN: 6917413.31, Ø: 402552.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord1c13bee3-20d6-4604-b752-3368e6f0bdc4iLuftTN: 6918796.95, Ø: 405833.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjorda2c06422-6bab-4872-b4f9-267236819db6iLuftTN: 6918643.01, Ø: 406933.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket