Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende vegreferanse som underliggende vegnett i 1578 Fjord

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegnettVegref for kommunenr 1578 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1578_vegnettVegref.zip

KommuneLokalIdVbase VegkategoriVbase VegnummerVbase mediumVegflate vegkategoriVegflate vegnummerVegflate mediumLengdePosisjonWMS-bilde
1578 Fjord73ca3d49-9a58-4b6f-a59e-a4a0027c3a1cF650underTerrenget26003PT14.57N: 6923056.27, Ø: 393859.45Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord352b115d-c280-4175-a036-7035ad094945F650None26002PT11.76N: 6918535.27, Ø: 397458.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord11373f88-87a6-43e2-94b4-e9d9d866ff8bF650None26014KT14.61N: 6918447.35, Ø: 396952.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord6821a9ce-d61b-4383-b4f6-333062423181F650None26011KT10.89N: 6918345.52, Ø: 396244.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordea78f67b-c8b7-44b7-8710-6f6b90c9fb74F63None99538PT12.78N: 6908575.06, Ø: 409327.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord3fcfdc47-d0fe-4696-828c-a78c7ed0ddd2F650None26012KT10.10N: 6918456.36, Ø: 396765.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjord18ecc543-ea9e-4307-b28e-1250b4db15e7F650None26015KT10.30N: 6918403.08, Ø: 398161.83Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1578 Fjordc019d52b-1e8b-4219-8416-febb1aeb67e1F650None26007KT12.21N: 6918559.30, Ø: 395872.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket