Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1579 Hustadvika

Analysen er utført 2023-08-07 09:24

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1579 HustadvikabygningDyrkamark67 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1579 HustadvikabygningTakoverbygg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1579 HustadvikabygningVeg10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1579 HustadvikabygningVann3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1579 HustadvikabygningspunktAnnenBygning30 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1579 HustadvikaannenBygningStor70 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1579 HustadvikabygningTiltak42 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1579 HustadvikabygningspunktBygning0 HTML-Rapport
1579 HustadvikabygningslinjerBygning14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil