Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1579 Hustadvika

Analysen er utført 2023-08-15 13:30

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1579 HustadvikatraktorvegOverlapperVeg8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1579 HustadvikaVegnett_uten_flate7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1579 HustadvikavegavgrensningVegnett20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1579 HustadvikavegnettVegref46 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1579 HustadvikavegMedium68 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil