Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1804 Bodø

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1804 BodøbygningDyrkamark37 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1804 BodøbygningTakoverbygg13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1804 BodøbygningVeg10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1804 BodøbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1804 BodøbygningspunktAnnenBygning18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1804 BodøannenBygningStor177 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1804 BodøbygningTiltak72 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1804 BodøbygningspunktBygning34 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1804 BodøbygningslinjerBygning30 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil