Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1806 Narvik

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1806 NarvikbygningDyrkamark44 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1806 NarvikbygningTakoverbygg5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1806 NarvikbygningVeg7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1806 NarvikbygningVann11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1806 NarvikbygningspunktAnnenBygning151 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1806 NarvikannenBygningStor44 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1806 NarvikbygningTiltak76 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1806 NarvikbygningspunktBygning33 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1806 NarvikbygningslinjerBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil