Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1806 Narvik

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1806 NarviktraktorvegOverlapperVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1806 NarvikVegnett_uten_flate12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1806 NarvikvegavgrensningVegnett22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1806 NarvikvegnettVegref23 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1806 NarvikvegMedium86 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil