Store annenbygning-flater i 1806 Narvik

Avvikene skyldes oftest manglende eller unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll annenBygningStor for kommunenr 1806 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1806_annenBygningStor.zip

KommuneLokalIdAreal (m2)PosisjonWMS-bilde
1806 Narvik0e982aac-3c62-4445-b868-4b58396422e92408.13N: 7594853.70, Ø: 601045.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik188490f3-f78a-4394-88fc-f89bb7b8df571498.09N: 7592980.89, Ø: 598559.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik43d2483b-3d84-4fa5-ad39-4b817424a7f1785.70N: 7592710.04, Ø: 598104.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik1435d862-a615-4a1a-a23e-c439fa5384f0697.46N: 7554072.78, Ø: 557250.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvika9f8cb4c-461c-4917-9d3b-5fefacabd929645.17N: 7609538.24, Ø: 606291.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik5b7fe794-d779-4de2-97ef-31b3d0e99a0f607.72N: 7609389.76, Ø: 605166.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik9ca5eeeb-6f16-411d-be00-b2b6f01c62d3607.07N: 7553891.32, Ø: 557221.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik930e5f84-1eb9-4592-b286-e4a709b4693b604.74N: 7555977.32, Ø: 557759.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik138bd553-f50f-43d0-80b9-0b5006ce40b4517.71N: 7609154.97, Ø: 605016.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik9663f9e3-1739-40be-b14c-8995a75338c2514.76N: 7609178.16, Ø: 605124.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik6bc3e379-2a92-47dc-9df4-e0048b9d3832512.81N: 7609287.59, Ø: 605069.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik2865a4c1-d4cd-47e2-92e9-d1d33d3dc360507.47N: 7609358.68, Ø: 605221.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikd95b0fa4-6791-4d76-bf92-5a6c15b83094507.19N: 7609290.88, Ø: 604947.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvike63203d9-46e7-4040-9415-a2e9c03d0302504.03N: 7609146.49, Ø: 604929.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikd5609a09-60cb-4352-a97d-49648231aa9e494.80N: 7595363.70, Ø: 603968.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik83f76491-efbb-41fd-acbf-8e2170cd8d34494.54N: 7605926.80, Ø: 605316.45Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikf6f39def-06be-4651-b577-cbfb3141f504447.56N: 7562726.18, Ø: 606192.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik85de7aac-7c4d-4d1a-a6fe-c50605e951c0370.21N: 7581297.94, Ø: 579995.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik8913435a-2c98-4784-8d2b-b036220546af362.58N: 7551246.02, Ø: 557554.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik62bfc80e-03ea-4746-9d74-03fb6e56c5dc307.99N: 7554016.84, Ø: 557281.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik1a23ff0f-828c-44b8-8500-78192e801c21305.55N: 7590481.82, Ø: 599764.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik15ae28bc-0c5f-4798-8162-73cac33a0b32292.67N: 7554120.35, Ø: 557250.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik3a64387e-69e7-4f7a-8807-8ffc7dd5c802274.12N: 7590505.70, Ø: 599465.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikf4567e97-42ca-4445-8836-554c5f38fa7d273.65N: 7593517.52, Ø: 599425.39Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikd6256bc3-c7cc-4893-a294-77d0ab24e0af272.48N: 7565160.29, Ø: 621075.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik1279af0b-32a6-4963-b2be-ffb010a901e8272.34N: 7594692.85, Ø: 601003.51Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikf38a9c4b-847f-4012-8932-a9230eac6b44265.73N: 7594679.62, Ø: 601007.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikaf575aae-a515-4825-8bfc-6b6cbeecc01a263.07N: 7588359.81, Ø: 575219.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikf9abac6b-b873-48d6-9e71-de81bf473186258.36N: 7609087.65, Ø: 604881.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik39cad229-991b-4c84-a221-68a0e8418cf1250.04N: 7589941.88, Ø: 599451.76Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikc5bf94bb-0082-4510-9e59-a17017c1c130249.30N: 7580366.28, Ø: 556191.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik18eb8a98-65ca-4000-9024-9c6761a0d7aa248.64N: 7554199.21, Ø: 557512.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik64f01260-d66f-47f0-b77d-bb3b95818af9239.62N: 7609384.80, Ø: 606388.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikc863fdd5-2ae5-467f-86a5-db50068c98b5239.04N: 7591858.22, Ø: 601804.39Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik0e56f6d3-6a76-4d58-a03e-5978c725c65a237.24N: 7582958.58, Ø: 577818.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikee2206b3-3c5a-44d7-b80f-445d309bea27227.21N: 7565256.46, Ø: 621040.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik5cd82804-2a68-4316-a961-db94c622e237227.13N: 7593824.56, Ø: 599565.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikd883d267-0a1b-4f17-95bc-79795f7b6de7225.99N: 7583977.67, Ø: 576703.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik2c0de914-ff9d-4200-9fec-2d1cfacaa970219.74N: 7562740.49, Ø: 606152.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik934307f1-7f51-4d98-8ed1-466d63cb2d50219.69N: 7583969.58, Ø: 576712.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik65cd3e5d-ab9a-4fc0-bb0b-50492785d011217.75N: 7586495.24, Ø: 577925.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikd5857f0c-cac8-45ac-b267-fc8ca7d840f9215.89N: 7606037.45, Ø: 605843.29Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikcf486a50-75c6-4346-8c18-f4210979e471212.34N: 7602960.91, Ø: 605224.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik1997da5a-8e4c-4112-a975-29d5f0afb071207.63N: 7590165.74, Ø: 599171.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket