Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 1806 Narvik

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 1806 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1806_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
1806 Narvikc3a1721e-1069-493b-a314-7d533971fe7a30083631721FA111N: 7587934.70, Ø: 567710.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik323fad01-58ce-4c40-86ca-2ddd12c2c75818938529321TB111N: 7581171.00, Ø: 563822.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik01f84f5c-29c1-4a77-8f8f-f066764ce9aa30051166921FA111N: 7586643.41, Ø: 606517.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikdafe4420-3c97-4b84-b9ee-0faff06eb59430071407821FA111N: 7582526.24, Ø: 575390.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvika1fc9cc4-1621-4055-8747-47c56b64a8b530100957921FA113N: 7579129.80, Ø: 571428.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik0995b406-cec1-4053-8a3b-f8a8ece48af518938506421TB113N: 7584982.00, Ø: 564173.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik42ff7cc1-af45-4168-8ced-e48bd24bd2fb30074918921TB161N: 7602644.45, Ø: 604664.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik42f1f77c-d29e-4786-bf80-2156f32aec1f18730294321TB161N: 7565692.55, Ø: 595789.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik1db0f1e3-b52c-45fe-a700-e57fd2d9b10f18938830621TB162N: 7579673.92, Ø: 569503.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik8c2550a3-e03d-4299-9b95-a31a5512d5cc18940498021TB181N: 7582485.00, Ø: 574770.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik96cec3d1-638a-4212-952b-aee09e6eb31530054443421TB181N: 7586545.53, Ø: 564938.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik2900f79e-ed00-4bd5-9a5f-5307a658d5a830027872521TB181N: 7582499.01, Ø: 573163.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikf6a66606-3224-45e0-8e67-d37222a7060118736792121TB181N: 7597824.00, Ø: 602561.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik8fa32a37-c978-4574-b277-8bea109329a930053879721TB181N: 7586726.44, Ø: 584434.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikbed22611-1aac-4856-8ef9-2b5ab506c6bf1128254721TB181N: 7583620.00, Ø: 580789.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik1700a05c-6efc-4af3-84f3-99ef9cb9446818938557921TB181N: 7588589.02, Ø: 563386.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik6a7b0302-6dcd-4521-97a7-3997799f5d712063223221TB181N: 7581188.00, Ø: 572537.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik8c2b0a7f-59bf-4191-a764-c8e1fd7659512063103121TB181N: 7580483.00, Ø: 575163.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik2d0bbdc7-9b78-4cf6-b6ce-4380ec5dea9518939915421TB181N: 7581061.44, Ø: 575394.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikbd40eb2f-a901-42db-9f3b-7f1e7725365f30053419921TB182N: 7577055.70, Ø: 568088.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikae7ffa4c-9f2c-41aa-b65a-f7e2cb951e0030058815421FA182N: 7574307.60, Ø: 570208.45Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik5b0c8818-836b-48c5-b756-94ae3cd9cfa330100968321TB182N: 7569725.30, Ø: 571910.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik936165c0-6443-4e46-b775-034ea6a0ecc318923382521TB183N: 7553665.93, Ø: 570356.46Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik6bc476cd-5085-4974-b033-7eddf5de532630061974121TB183N: 7577842.22, Ø: 593675.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik7d436ba7-e0b4-45f7-b71d-a64e674e26382063305021TB183N: 7582175.85, Ø: 553511.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik31d8ea99-4519-4c54-ae08-192c8343ed3b18939124221TB183N: 7589399.00, Ø: 564682.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik3aa62514-2d50-44c9-bc06-7a92f62308d318923319121TB183N: 7568982.00, Ø: 560542.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik7ffd4f88-8328-48de-80a4-d896953824ca18939218421TB183N: 7590492.00, Ø: 570099.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik7346328c-7812-4a2d-9b6b-d0ef9285830230068542221TB241N: 7587285.73, Ø: 577621.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik6ffb99f9-770e-4dfb-98e4-aacd2a0863a018941393921TB241N: 7583730.04, Ø: 580502.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik58fc3ca5-a5fb-4a12-bd3e-0b2695ee9b0b18938879921TB241N: 7577375.59, Ø: 567796.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik1fb5b584-7d8a-4382-b474-937117ecbc4618939391121TB241N: 7589281.00, Ø: 567817.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikd8cec3ca-a49d-487f-be41-2745e666b15918923592521TB241N: 7572667.47, Ø: 553980.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik6f062a29-12c8-43d0-8817-be9d5e68946618741578021TB241N: 7575467.00, Ø: 598950.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikcd396864-54bd-42a6-a05e-ac795fbf38f118922772821TB241N: 7552275.00, Ø: 558181.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik415fd52c-dc34-45e6-8294-ca1df2ab163614075972421TB244N: 7587637.00, Ø: 576985.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik8f29821e-9a88-4065-970b-62e7ce266f5218923047821TB249N: 7570478.00, Ø: 555643.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik133da6e2-6b44-41b0-9207-49a59816131e18740473821TB249N: 7586530.00, Ø: 599293.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik6fcfb071-4c0a-487b-955f-24f1fa8d04eb18923050821TB249N: 7570518.00, Ø: 555789.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvika26e0476-5a63-4e0f-87c7-00e71091556d30016523821TB249N: 7571130.00, Ø: 572469.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik8fe902bf-cc21-4641-a93a-907b76ff470318923425221TB249N: 7552515.00, Ø: 567163.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikef8f94da-df89-4382-a4d5-3461a04c96ca18923051621TB249N: 7570467.00, Ø: 555804.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik1d421200-989f-4785-a322-3e858dd4f95030068916921FA672N: 7606304.35, Ø: 603161.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik3e6e6405-9994-4c6f-a82d-0ceeb1f75f8030091151321FA999N: 7605242.49, Ø: 605287.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket