Bygninger i fkb-bygning som ligger i fkb-tiltak med kartreg 1 i 1806 Narvik

Avvikene skyldes oftest manglende oppdatering av kartreg-egenskapen i FKB-Tiltak. Rettes vanligvis i FKB-Tiltak

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningTiltak for kommunenr 1806 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1806_bygningTiltak.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerTiltak_lokalidSaksnummerTiltakstypeAvgjørelsesdatoPosisjonWMS-bilde
1806 Narvik209a6415-b2ce-4adb-8e87-459949c98e9d1873311966702cf4c-429d-4859-b49f-ba282c5758672007003658nybygg2008-10-10 00:00:00N: 7591753.00, Ø: 597674.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik97aa081e-bb6c-49f7-9645-441bf5e937311873312186702cf4c-429d-4859-b49f-ba282c5758672007003658nybygg2008-10-10 00:00:00N: 7591760.00, Ø: 597665.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikac96e1ca-67a2-4e34-af53-2fb95e3fb996300247655e84f9c42-4e44-459f-a40f-99ecf32703392010004176nybygg2011-05-10 00:00:00N: 7591687.41, Ø: 596536.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik1370b939-f620-4e5a-b63b-c6d5d95f5b1d300391377e6c017f2-70af-4c25-95e6-8ad1df5365ad2009002403nybygg2011-08-11 00:00:00N: 7591484.42, Ø: 597909.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvika00e50d5-2359-4140-bd67-e7018581a36c30025656540483144-0141-4396-9e1b-23634b7692892011001706nybygg2011-11-04 00:00:00N: 7595197.48, Ø: 611361.98Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik8fb5d07a-edf0-4d93-a01c-3bfbc31a74ab300273220f0426d5a-57a6-4cb7-ac97-c3dd029bfa6e2010002577nybygg2012-01-04 00:00:00N: 7591454.55, Ø: 597705.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikf46d42b7-c076-4b3a-9500-4043eeaf67243003023792f114f12-b4b0-49fd-96b0-608de8d854062011001236nybygg2012-06-10 00:00:00N: 7589539.01, Ø: 595566.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikd5b99137-9e6b-4b7d-8830-53cfa2039339300327544e18ad6c5-d51a-4a83-bcf5-ff87a28f72ae2012001393nybygg2012-10-02 00:00:00N: 7589394.87, Ø: 594767.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik5a5e13d5-c858-4239-bf3f-0c07543a862230036619954e495b5-51ab-439d-a64f-b08acbc0a2ae2013003010nybygg2013-01-15 00:00:00N: 7589476.52, Ø: 595548.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikca3b048d-5454-4177-9962-f08b28b5b42b300366200d954c91c-741d-40dd-91eb-e5d4930e8df72012003010nybygg2013-01-15 00:00:00N: 7589491.54, Ø: 595543.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik864ab53c-e598-4031-beba-03ed73b5e2fa3003559851763876c-ae53-4c13-ae96-2ab8309aad492012001456nybygg2013-01-31 00:00:00N: 7591282.64, Ø: 594637.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikf187ead3-e82c-494d-93ea-c70b83e01e31300399252f5e431fb-718a-49f5-b106-876966ef617f2013000517nybygg2013-03-04 00:00:00N: 7590590.38, Ø: 595032.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikdf9488db-5138-4b69-bce5-e034c8e78cd9300366198a3985a4e-83fc-499f-a0ff-0908624249332013000258nybygg2013-03-05 00:00:00N: 7591398.90, Ø: 597718.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik39625e52-702e-4b5f-a3a9-b940299daa1f300369535306ff5db-9b7d-4a11-9f0c-70da1e38027f2013000188nybygg2013-04-18 00:00:00N: 7590147.63, Ø: 595173.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik61c7207e-74f7-4c64-b9b6-73ae127fe90b300369577c0490758-fc84-4133-8270-e9f4bded69672013000188nybygg2013-04-18 00:00:00N: 7590159.23, Ø: 595180.98Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik306c03ed-3c65-412a-a6a3-b48e1fcb0e3a3003760782ff7ddab-59f9-43ff-8cf6-12628c1e52fd2012002358nybygg2013-05-30 00:00:00N: 7601782.59, Ø: 603984.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik18830d86-9264-4d45-a249-69c4902c305230038655124ccc8aa-3ce3-417a-ab42-7fb389aab1722013001654nybygg2013-06-26 00:00:00N: 7590854.01, Ø: 598465.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik4c8034b1-a1bc-4f2e-a209-a9dc02376cb7300399526bc24b745-c6da-4b91-9bcd-eb1fbaea97f92012002983nybygg2013-07-09 00:00:00N: 7605985.29, Ø: 603137.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik912d8864-2916-4128-90f3-4e096399e838300392763e7bf7c81-601b-4818-b9d6-5dbd78ca2a482013000161nybygg2013-08-20 00:00:00N: 7589367.50, Ø: 594271.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik5fc25c8d-2d14-4f77-97c7-1f40852017f73003943746f479563-2ee7-418f-9494-bd7329a68cf12013001279nybygg2013-08-28 00:00:00N: 7594072.98, Ø: 608831.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik92bdb295-8142-4ea5-bc8a-3044593295c430039961460f82d1e-439e-476a-82cd-0b4a3eff63a72013002092nybygg2013-08-30 00:00:00N: 7586872.61, Ø: 607082.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikc7baa417-a26d-4764-ba08-9621fb95dd9e300410193f3e3d6cf-eb2a-48ec-84c9-58b2d19eca3d2013001886nybygg2013-08-30 00:00:00N: 7589427.66, Ø: 594634.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik7a383017-4008-4769-be16-40099907111b300415402fc707ca4-bc72-46cb-be2d-cb2ea43b25692013001707nybygg2013-11-12 00:00:00N: 7607890.57, Ø: 604853.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikbfa9305c-7181-4b84-a189-2d6989fb2a6b300415431ddb4f60c-3bef-4fd0-b987-0899db1748082013000278nybygg2013-12-04 00:00:00N: 7606431.67, Ø: 604124.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik95d4a0b2-362d-4d77-bc81-796831a57fd4300422480bcc98a7f-639d-4d3e-a89b-f0e1e6fc42d32014000351nybygg2014-02-04 00:00:00N: 7591033.09, Ø: 598366.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik3a8080bc-e66f-49a1-887e-e2f775bb6e9f30043552834044180-a837-4605-9c33-9dfe709f5f552014001267nybygg2014-04-22 00:00:00N: 7586109.10, Ø: 607452.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik9a748392-51de-4ff4-b499-2dd1be71d8153004355001ae92d9d-b0c6-4b69-99ba-385397351a272014001267nybygg2014-04-22 00:00:00N: 7586124.31, Ø: 607460.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik20be4f5e-2810-4cab-899b-ca65f66bd4e43004564546953a6b2-6691-44bc-8abb-c81d19a3850b2014000279nybygg2014-05-16 00:00:00N: 7572172.70, Ø: 599554.92Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik95e66d55-3c95-4562-9071-fb9150a136083004449165b7e7a6f-6f89-449a-a2e7-40a3a25b9d5f2014001741nybygg2014-05-23 00:00:00N: 7594764.52, Ø: 607924.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikef7ca3ca-9747-4f5c-9f79-48bf91c115023004452649c9497cc-56b8-4851-8058-db08c5f11a8c2014001805nybygg2014-06-03 00:00:00N: 7593630.58, Ø: 608914.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik2accc9c8-b845-4486-9535-8e000ddac465300458032a7178a6e-47ae-433d-b056-ae6c55b4894f2014001770nybygg2014-06-17 00:00:00N: 7586905.90, Ø: 607028.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikced72424-e25d-4b7f-abaa-37b87b7ba71c300446868eb0fd2f1-598d-4424-9d7a-e0ecb91e07cb2014001526nybygg2014-06-17 00:00:00N: 7603615.64, Ø: 594466.02Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik0dabd595-2341-460d-8672-6135f6ce3cab300458041fde90964-986b-453b-bf84-63785886eb832014002309nybygg2014-08-01 00:00:00N: 7586188.89, Ø: 607010.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikecd15440-d958-469a-bad6-2ec3dce9d33e300474888dcbb95c5-1294-49d8-a36a-2de15d9787572014002328nybygg2014-08-18 00:00:00N: 7605988.68, Ø: 603088.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikddb1411a-078d-45c9-b59d-e4ffe88d920f3004572480cffb634-7ab3-4152-b24e-4ecf3ab8f8102014001269nybygg2014-08-18 00:00:00N: 7593860.96, Ø: 609601.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik25320dd0-482f-4fd9-b204-0414e931aa783004591850d405194-6b21-4b2a-ad5b-bea299ad2c5b2014000153nybygg2014-09-11 00:00:00N: 7607017.31, Ø: 604027.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikf7f6abba-dcf9-45cf-9e6c-f572cea761b7300479256acecdebe-74db-42df-a4b1-2b53b095810f2014003031nybygg2014-12-08 00:00:00N: 7590237.38, Ø: 595274.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvika940bf1f-4440-49d9-930b-b0e0b68b8545300479261f124e123-ac18-41df-b3fd-26f264054c902014003031nybygg2014-12-08 00:00:00N: 7590227.67, Ø: 595265.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik95feac71-8e58-4b3d-a654-ee95f9bba2c13004797313c35be02-aa96-40f1-9d6d-a7ed54af5ebe2014003339nybygg2014-12-15 00:00:00N: 7591065.55, Ø: 598197.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvika574bae2-df5a-4904-930b-d32536dee544300493021e291094d-20bf-412e-a83d-c71da5be968c2014003147nybygg2015-03-03 00:00:00N: 7571837.37, Ø: 599617.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik0a509a8f-560a-4a93-885c-31d19a072c1a3004979301c62dfd0-ef87-41b0-a89f-9626d08594942015000812nybygg2015-03-27 00:00:00N: 7585689.84, Ø: 607217.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikedc80831-c54d-43b2-8a78-09d6889c3350300448338cc834ff5-065e-478f-a03c-cb1e595e1e7f2014001481nybygg2015-04-13 00:00:00N: 7606423.35, Ø: 604195.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik7b407412-08aa-4fae-8be7-da6c4e1d2f573005212225adb7a72-d6ac-4c3c-a8e9-8f1feda5e71a2015001141nybygg2015-06-10 00:00:00N: 7587208.69, Ø: 606716.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikc93fee89-b8ef-49f6-b824-0914a4ad00d9300521100aebb92f9-d924-4244-a91f-77afcb6aad462015000987nybygg2015-06-12 00:00:00N: 7587073.76, Ø: 607052.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik837540ec-3a48-4c67-ab57-87c745e1d9e730050457833d89186-7dab-46b7-a3fb-03080b9c6ff02015000550nybygg2015-06-26 00:00:00N: 7591548.22, Ø: 595501.59Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikd9202d21-773a-4718-9822-40a8e8ce030f30051218484a15d21-7c55-40b4-b6c6-2f398aa97fa32015002345nybygg2015-07-08 00:00:00N: 7587745.65, Ø: 606395.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik0f446bad-241f-41a6-afc6-b478a20e55573005243108271c421-a7d4-43ef-a2cf-73fb38c2d7f72015000620nybygg2015-07-15 00:00:00N: 7589230.79, Ø: 593625.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikce4320dd-a96c-4752-b61e-4bf58c871cd83005229724478e844-3851-4c63-a518-abd9d42737c72015000677nybygg2015-07-16 00:00:00N: 7606242.59, Ø: 603569.02Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik020ce0e1-85b9-4681-a8eb-cdfa7ce0639530052365586ddf942-22aa-4eed-acc2-b693dddb8de12015001949nybygg2015-09-17 00:00:00N: 7569599.75, Ø: 596815.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik8ec68dd5-681c-4405-a0bb-8ce8a678c538300532326a0b4ea47-8527-47d6-bed7-92cf2a85876c2015002758nybygg2015-10-13 00:00:00N: 7606797.09, Ø: 603808.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvike18c764b-3e08-4acb-ac53-362643016c0f30053334689db6179-eab8-472e-bec6-919ae48d04242015002082nybygg2015-10-14 00:00:00N: 7589346.55, Ø: 595871.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikef0b1f57-f91b-4c1c-b2b1-cf116b9eac67300541541a33c14be-29dd-427d-a1cc-7731072371062015002848nybygg2016-01-06 00:00:00N: 7585346.45, Ø: 601570.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik31f60c85-05d6-4dfa-9b79-8cd108cb086830052111084c72a51-c2f5-4d6b-b7d7-963b636a86d92015000987nybygg2016-01-26 00:00:00N: 7587093.31, Ø: 607070.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik5d96f8e2-f022-4b73-9f46-ab64560c674e300563320e181ec30-e0e2-4f43-8abe-edc458f201d32016002726nybygg2016-06-01 00:00:00N: 7591616.16, Ø: 596755.83Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik05e2a32e-5f5f-4abe-b18b-5fca5063b44e3005763555f6b2727-a94d-430d-a5c5-8ddebe187e112016002578nybygg2016-06-16 00:00:00N: 7590176.23, Ø: 595196.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik625972a0-9997-4666-95b3-c3fdc95bc3c0300576352cec2f4b6-da8b-4e73-aada-5c9de867db5e2016002578nybygg2016-06-16 00:00:00N: 7590177.59, Ø: 595184.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik49a16834-b63b-44cd-9056-1f651bf86862300580621e99647d1-75fc-430e-b331-437d1c867ad62016004423nybygg2016-08-11 00:00:00N: 7591742.53, Ø: 597245.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik9173a58e-eae2-4dc2-8f80-072e80f0fa03300580611378d1f3e-834e-4ecc-86a7-ce315175a1102016004423nybygg2016-08-11 00:00:00N: 7591740.20, Ø: 597257.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik7c6374a6-7462-43af-99a7-9691a6351b32300579364bb577ef3-65ec-4bc5-bc72-091237b560652016005098nybygg2016-09-09 00:00:00N: 7586088.93, Ø: 607470.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik65537c7c-f2dd-4eaa-8339-8557739d7b96300579889b271273a-4871-42b8-a5c5-6466ee1dd4512016000954nybygg2016-09-19 00:00:00N: 7607088.65, Ø: 604345.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikf0134e15-a83f-4ea3-b80e-86217da2451d300593786b6305423-866b-4bc1-9006-77b1eb8afe432016004897nybygg2016-11-09 00:00:00N: 7591628.95, Ø: 596680.29Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik8e6d4dab-7e14-4d55-be8b-9b93ce5eb4ad300593859801dbde4-b8ce-440c-a1c4-2164ee0d21202016005784nybygg2016-11-10 00:00:00N: 7590170.40, Ø: 595158.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik2df704ec-fad5-4c09-b8ec-f2f3e08613a8300593865d01225fa-309e-4b11-acf8-20f127ec16c92016005784nybygg2016-11-10 00:00:00N: 7590159.83, Ø: 595158.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik7c0f888d-b2ad-4640-80df-448ab400d3c7300606609087e1b77-c96d-4ac5-952e-73f31640555d2017000047nybygg2017-01-20 00:00:00N: 7589900.52, Ø: 595204.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik59926f9e-fd5a-4fd6-bbc6-46b6f8a41535300616434ca8857f8-a08e-4a4f-9a90-04e8601de98b2016004819nybygg2017-02-06 00:00:00N: 7586239.46, Ø: 607450.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik59488b49-8696-4840-9061-f73713673bb130065579105c8733e-a27e-403d-b5f4-c64d4321a0402017002977nybygg2017-09-15 00:00:00N: 7589246.28, Ø: 594243.98Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik4c5b7c2e-5161-4647-8249-d69ac46717ae300758257fabaa960-c2c6-4690-b77a-c546649ca31a201800117nybygg2018-04-18 00:00:00N: 7591474.24, Ø: 597838.81Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikfdddc260-08ed-4257-af79-4f93b48eaacf300708683f1f820b5-4786-4b72-82ce-446b45c085892018001896nybygg2018-08-23 00:00:00N: 7594682.09, Ø: 599776.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik42ff7cc1-af45-4168-8ced-e48bd24bd2fb3007491893b6f688a-f33a-4225-acb3-b3daf66395122017000797nybygg2018-10-15 00:00:00N: 7602644.45, Ø: 604664.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikec183400-b661-48d0-984a-263531a7774d30075859610599ec8-ea6a-4158-adce-63b951c1129a2019001523nybygg2019-06-26 00:00:00N: 7591218.61, Ø: 598331.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvike3ac6762-7c31-45b8-a15a-52b15ae2b456300754178b2c0d9e8-142d-4d6e-a4aa-13e81c815c962019000675nybygg2019-07-12 00:00:00N: 7590415.85, Ø: 600339.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik9454eaa9-00d2-4a28-ab61-bbfe56ba1bc9300775165a606e914-abdc-464a-9340-d909f580a71d2019000777nybygg2019-10-22 00:00:00N: 7593467.36, Ø: 598729.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik9b89eebf-1e6a-45e7-bc27-e482937cb95a300818773788563e9-91a1-471a-9c9d-edd894392e5f2020009117nybygg2020-06-26 00:00:00N: 7597553.74, Ø: 608428.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik221952c6-65b4-41f9-bdd1-90bfcd7384463008532590f4e0d5d-e53f-42b9-8832-9b959159f7962020011521nybygg2020-12-03 00:00:00N: 7607520.22, Ø: 604538.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik52a74acc-4d76-4472-869d-2d29b5c910eb3008869932c8b3436-8d0f-48a9-89e0-9a77997acf7c2021001414nybygg2021-04-07 00:00:00N: 7605340.75, Ø: 601891.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikd7a15cba-23fc-4f77-a5a9-a9842fdbc5df1101570073c360f3-f348-434e-a339-b54844ccbfa72023000350nybygg2023-04-27 00:00:00N: 7593523.00, Ø: 600276.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket