Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vannflate i fkb-vann i 1806 Narvik

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vannflate i FKB-Vann. Rettes i matrikkelen eller FKB-Vann

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVann for kommunenr 1806 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1806_bygningVann.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVanntypePosisjonWMS-bilde
1806 Narvik48c0d15f-c5c6-4b2d-bab9-66f7e1ae87ad189231148HavflateN: 7573009.17, Ø: 554425.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik841e41d5-8bbd-4e59-8ad8-3de4f96bb374189229577HavflateN: 7566531.00, Ø: 558756.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik2bc8fe48-b260-4261-aa15-8b3cd56a40cb300708657HavflateN: 7594787.45, Ø: 599686.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikf347a14b-9763-473f-8be1-d12473a5f43f300708655HavflateN: 7594791.41, Ø: 599681.44Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik97b2d8c4-85e3-4e7c-968b-c2e6601eb940300708599HavflateN: 7594814.50, Ø: 599649.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik4d94fe07-29a4-4d9d-9942-25941d1f9fa9300708659HavflateN: 7594783.89, Ø: 599692.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvika76ef199-ccb5-446a-a830-ebbad6debc16300708596HavflateN: 7594810.25, Ø: 599654.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik5fe2e9fe-3b3d-48c7-8b9b-02ebb9d3944d300708652HavflateN: 7594795.76, Ø: 599676.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik1a6c4f9a-137c-4d94-a882-0d2502483cd6300708600HavflateN: 7594806.58, Ø: 599660.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikb81ef988-46b7-4b0d-82f7-37a290626dd6300708605HavflateN: 7594802.69, Ø: 599665.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik4f60cba7-b850-4e0d-97e0-579343b88da0300455045HavflateN: 7592734.18, Ø: 598107.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket