Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vegflate i fkb-veg i 1806 Narvik

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vegflate i FKB-Veg. Rettes i matrikkelen eller FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVeg for kommunenr 1806 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1806_bygningVeg.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVegtypePosisjonWMS-bilde
1806 Narvik080a4be9-de63-423a-8147-10ac5783cd3623792400VegKjørendeN: 7607494.00, Ø: 604682.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikcea2bfe9-bcb0-4b5b-a97c-a8c1089c5395300090789VegKjørendeN: 7594601.15, Ø: 600918.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik2c6e6edd-45d4-47f0-88c1-aa7ce4ad1b6d187344166VegKjørendeN: 7594598.00, Ø: 600915.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik58a07afb-79af-4a9e-a990-f93a122573f6300093402VegKjørendeN: 7590917.41, Ø: 594922.59Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikc560b21a-d93a-49ff-9a5c-6f1e944bd74b140759899VegKjørendeN: 7575710.00, Ø: 569424.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikc4a6d75f-a351-4b7a-8088-8e0a83b8d274187325846VegKjørendeN: 7590927.00, Ø: 599785.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikf4989b17-b447-4ed2-be74-d35b5852d5e3189225725VegKjørendeN: 7554160.08, Ø: 556841.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket