Bygningspunkt som ligger nær annenbygning-flate i fkb-bygning i 1806 Narvik

Avvikene skyldes vanligvis unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen slik at det har havnet utenfor bygningsomriss. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningspunktAnnenBygning for kommunenr 1806 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1806_bygningspunktAnnenBygning.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerAvstand (m)PosisjonWMS-bilde
1806 Narvikc6051ee1-904d-4d10-ad16-7dfe1faf3e381893844830.00N: 7575649.13, Ø: 560961.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikf79eb489-74eb-427c-b86c-b0f3d571be33206316000.00N: 7582141.05, Ø: 574776.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik8a70d6e9-2c31-43ee-b8b4-3765f8f635473012165750.00N: 7583371.65, Ø: 579954.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik16b2573b-2387-4499-88d6-97a982b78adc3012145700.00N: 7585792.14, Ø: 584009.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikda2ee926-7527-4f51-b69a-605cd1a0af261894128190.00N: 7583017.62, Ø: 579630.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik50e07235-521b-4813-a439-50e0f2ea8fa4206340810.00N: 7582617.01, Ø: 579249.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik7d4fad4e-6c6c-4af4-8f2d-296237b5403a3012083540.00N: 7582080.20, Ø: 575331.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvike174aae5-9ef9-43a2-9adc-2d11273025f73012079670.00N: 7582052.89, Ø: 575307.76Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik3c2dcc83-e7cc-44d2-b0a2-40b85dd4deaf3002540130.00N: 7580132.57, Ø: 574176.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik3c70d6f7-7e0d-424c-848a-8fdb4a2f2d8e206316350.00N: 7582174.53, Ø: 574923.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikc4c035d1-1e0f-4bb4-abc0-1963e38f09721894026000.00N: 7581836.12, Ø: 574552.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikf91fbe8b-df7c-49f2-a9e5-dab97357d1031893987430.00N: 7580948.33, Ø: 574051.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik9819eaa1-8708-43b0-b0d9-bfc56cf0ee001894026510.00N: 7581934.32, Ø: 574658.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik67904807-5b9b-4b54-afe9-23a63755f2931893986890.00N: 7580991.64, Ø: 574178.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikf801751b-13ce-4c89-b376-ef694aff130e1893982200.00N: 7580872.40, Ø: 573193.02Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik9b8cab2b-40ab-4178-9327-956e012c7c1b206296490.00N: 7577680.05, Ø: 570536.81Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikcc6aa6bd-9c41-4832-8265-79bd46ad082e112785820.00N: 7588298.12, Ø: 568633.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik8afe2ea4-6981-4ac0-8035-5a52b03df5c31893955580.00N: 7588322.35, Ø: 568623.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik62b072a5-ff99-4642-a7f8-1fc3c06605b01893894420.00N: 7577785.34, Ø: 570575.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik430ac42f-1361-4c73-8733-d88ed6b3d225206271820.00N: 7579475.72, Ø: 571876.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik26502d6f-0432-492e-a3ef-ca8ec0697f871894138150.00N: 7583361.07, Ø: 580029.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik353cd0a0-fe0d-4bed-88d7-6ae67c1c09f0112772760.00N: 7580571.30, Ø: 570893.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikcdf2dab2-997e-4c1f-8aa0-5c94ac6cb6301893915360.00N: 7590363.05, Ø: 567268.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik99d68130-a915-4691-bba6-8298c5ee4bb21893879540.00N: 7580534.84, Ø: 570851.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik26b12b84-c92f-462e-a002-dc8726ec44061893882410.00N: 7579888.90, Ø: 569352.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik1a1de569-2a16-4900-9832-ff2f80dd4c9c1894058550.00N: 7582378.21, Ø: 575536.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik629faeb4-5aab-4932-b0bc-99670f79e7a41894058980.00N: 7582406.99, Ø: 575476.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikc44820bf-a244-4eec-841e-80dceeb1bb9d1894052350.00N: 7582538.50, Ø: 575525.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik99f9cafa-a379-4981-a279-96f8297df2a93000936700.00N: 7589605.09, Ø: 595796.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik5a78b7c9-8495-4422-9cfa-8b24895653301894063390.00N: 7583028.00, Ø: 576537.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik1c6ce19d-9374-460a-a5b6-74efc352720b1894101150.00N: 7581710.00, Ø: 583098.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik079287e8-bdd9-4e57-b0a7-5381c687a8531873099480.01N: 7589080.00, Ø: 593594.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik82b975a8-f5d4-4209-87b1-e0cd121413511873814790.02N: 7598140.00, Ø: 605146.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik5409c311-e9a4-4421-a167-9d7848fb36703002547940.02N: 7559722.77, Ø: 556053.44Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikf4c3d5f6-1d94-467c-a63c-e0f1d38c866e1892206690.04N: 7547785.00, Ø: 557106.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik0ae1d09f-9ad8-4176-8783-c32d5d396306112824900.05N: 7580004.61, Ø: 572185.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik7a3a0bda-eba4-418c-9678-9d0a351888961873252340.05N: 7591110.18, Ø: 599799.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikc4003cb7-b8c1-445c-b5a3-c4f751f4a9c41873607060.05N: 7593241.41, Ø: 599672.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikf1b9ee32-5647-4f54-be66-403e274847ec1892331670.05N: 7568686.00, Ø: 560640.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikb6fbaa56-3bd0-46ae-8abc-ee9fe5d4d4533004367830.05N: 7573031.01, Ø: 554642.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik2ed80bfd-902c-4146-95fc-2a4e29630edf1894007720.06N: 7584104.00, Ø: 577128.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik5b23a939-d764-4db6-901d-7b9a184492ac3006782300.06N: 7586180.89, Ø: 589559.44Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik810b1ef1-edbf-49d7-9338-6a3b020ba0541893994560.06N: 7581228.00, Ø: 574441.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik726dfd41-2f25-4905-a7fd-eadeb5b7d6611874049080.06N: 7591231.00, Ø: 598057.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikb0f96b42-a1c0-4776-bbe2-78a5a364138a1873203210.06N: 7573190.00, Ø: 599836.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikebcd7d0c-42b3-43d6-82bd-6165e8a7ef9c1892173230.07N: 7567821.00, Ø: 551259.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik53ae323d-fef5-4702-b9d6-d6ff8ca9ea663002475040.07N: 7570856.18, Ø: 555169.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikcd29b790-52f1-4221-bb18-20c2e2ce6724112560820.07N: 7554458.17, Ø: 556723.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik1610fbf0-0629-49dd-abc4-a33309f557d81874183480.07N: 7591926.00, Ø: 596280.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik75b43696-0197-4732-a9e4-861b3d9737731894008290.08N: 7584050.00, Ø: 577306.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik21b563f4-e8db-43ee-a6db-97dfb7e8d1c43009900680.08N: 7581626.29, Ø: 594066.22Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvika02c638b-002e-4243-bc8c-cdc9efd2538b1892272720.08N: 7554382.00, Ø: 557748.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikc034670a-4b98-4731-9e25-fd9d876b77bb1892310910.08N: 7573067.00, Ø: 554475.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik2df6d341-a9c7-4c0c-b35e-ddd614960fe0112549850.08N: 7567564.00, Ø: 561179.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik1680600d-a417-439b-b70d-ff348751883f3005499810.09N: 7588448.56, Ø: 567627.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik15156e34-b48c-4f1a-b7ad-1820b89cb381214169830.09N: 7554109.00, Ø: 556269.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik818cef8b-4802-41e3-8299-770740ee1a713001111940.09N: 7588318.56, Ø: 621349.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikcfa956da-9157-429e-8c1d-7885686aa1841873145180.10N: 7591877.00, Ø: 595979.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikf006570f-2f9f-4246-bc7f-d3661ad286fe1893970110.10N: 7579032.00, Ø: 571241.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvika311bf4a-80ef-4490-8707-ad1d4f782f571892338920.13N: 7553942.00, Ø: 569787.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik8f8a64ea-0fcf-4c56-8a1b-d54f4e8424621892231610.14N: 7553975.68, Ø: 556125.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik363fe09d-74ec-4a19-9475-a902c1ef2150206325340.14N: 7588222.00, Ø: 574628.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikf953ff20-f156-4631-a0c4-bd3db859dc173005308020.14N: 7574560.31, Ø: 567106.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikec8a2430-e3eb-453d-9ed0-cbc388038dbc3005309550.15N: 7586518.21, Ø: 584019.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik1772e703-58fb-44b3-90a0-cf6ebeef0e833005388820.15N: 7590030.62, Ø: 572152.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik75e13952-81b7-418c-880a-bd9624ca33aa3005382130.15N: 7582247.58, Ø: 554289.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik320fe931-2f09-4b88-b18a-d994f247d1d23003102410.17N: 7566366.00, Ø: 561467.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikd3dfdfd7-962d-4d30-81c4-3f29756075b11892301760.17N: 7570584.00, Ø: 555618.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik9a3e3042-1fe6-4a52-a9c0-22469335f4d41892330350.18N: 7567058.00, Ø: 561103.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvika6891f42-cb14-470b-8486-401958c8fd31112584250.20N: 7554502.00, Ø: 556789.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikd0b0c39f-3279-4e2e-bd94-4962f00fddd41893832820.20N: 7584127.00, Ø: 552564.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik1fe1190e-6370-44aa-995f-8fb01614f48c3004810920.20N: 7582919.53, Ø: 576089.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikd7e99ae2-5b7a-47ec-8260-6e1e10d6fa9b1892299680.20N: 7568623.00, Ø: 556006.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik218db937-9f79-4d59-86ee-3a6368f46d031873195010.21N: 7573196.53, Ø: 599229.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikd3a2ee65-325e-48df-adf7-39f1188eb32a1892239510.21N: 7554252.00, Ø: 556759.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik4256802b-4749-4176-bdfe-bfd1344ce85d1407606250.21N: 7584098.00, Ø: 582646.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik18ce7e5e-a426-4608-90aa-b4b5bac481043001012730.22N: 7598000.28, Ø: 602446.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik5924c749-c64f-494d-aa22-169b9be414a91894040180.22N: 7582076.00, Ø: 575360.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikd367bbd1-a074-4815-94af-26d01f8ef83a1894106110.23N: 7585562.00, Ø: 578025.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvike4b7aafb-c79c-4e84-9aa0-9141fa7dd74c1893840840.24N: 7576317.00, Ø: 563828.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik3d7fc5c8-59eb-481b-a70f-144ef26e3f2f1873036720.26N: 7578343.16, Ø: 593309.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik76abeaf0-2ebd-4f66-9116-e1dce42e9e943006196580.27N: 7570614.19, Ø: 555867.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik60ef6a86-caa3-466a-9695-52c6960918db1892191050.27N: 7550852.00, Ø: 557506.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikdd793c63-474a-4be7-a813-c9d46d6af920112765200.27N: 7587481.00, Ø: 576870.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik934322fb-cdec-4d57-9953-bfeabd913be9112560900.29N: 7568498.00, Ø: 560959.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikfc40c736-78fb-466b-aace-c05b22b4d13a1873656940.31N: 7597349.00, Ø: 601285.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik81f250cd-3dd1-4926-aa18-3cad8b58d43f1873272880.31N: 7590500.00, Ø: 598863.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik71a9456f-7187-4edc-8b9c-f8fb1805549b1874110760.32N: 7591893.00, Ø: 595882.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvika87f2fd3-3ebc-4b02-be69-db8652d8f9911873757380.32N: 7589272.00, Ø: 603008.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik399e2dfd-8c5c-497e-8760-cfcc85c6fe241892094950.33N: 7555290.19, Ø: 562568.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik14ed67bd-89d9-4842-bea0-04a3796409543002556620.34N: 7559582.09, Ø: 552584.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik9b4df02c-201a-4d56-9bf4-51191e37d9383000937370.34N: 7585237.15, Ø: 607734.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik540a07cc-44c3-4fff-a575-1ec90769fc0b1407608030.35N: 7581996.00, Ø: 583312.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikf159048f-a565-4bd8-81a4-26f97930e2c51893815730.35N: 7579253.00, Ø: 556741.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikc6af7224-09ad-400c-b0bd-183bc519a1d43002708890.36N: 7578298.89, Ø: 558768.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik7e16667b-4c2f-4c69-b7ce-5032a2fed7fa3004346690.36N: 7573087.46, Ø: 554682.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvika4f0014e-aef5-4219-9703-80d9168d3f0d3000639920.37N: 7590156.29, Ø: 621940.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikc2b2182e-12ea-4dd4-8159-cb90b67197111892343330.37N: 7552581.00, Ø: 566876.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikd367bbd1-a074-4815-94af-26d01f8ef83a1894106110.38N: 7585562.00, Ø: 578025.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikaea1d914-892f-44cf-b557-d2389af23fac3009826800.38N: 7593195.44, Ø: 600868.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikf25c3a67-39e8-497e-a9b0-e86e0758ec9e3004584660.40N: 7586294.53, Ø: 599190.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik288455c4-091c-4370-af97-0d2694ff9909110203640.40N: 7591961.00, Ø: 596638.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik5ec4daa9-c749-4ba5-8949-006b08db74471893968720.42N: 7579449.00, Ø: 571850.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik7693736a-306b-4938-86f9-82aea07b02bf3004795630.44N: 7593050.01, Ø: 625682.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikf6353f56-e956-429e-b442-bfb2a9b444b61892222620.45N: 7554748.25, Ø: 557840.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik9267cedd-5304-497e-bf89-3e050a9f85421892274770.46N: 7554439.73, Ø: 557772.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik305dc328-b987-4624-94f9-9ced38df02e11893971270.46N: 7579613.00, Ø: 573459.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikabadb7e2-c516-48ae-ac38-6b2ac7d1cf533005286850.48N: 7583813.87, Ø: 580570.59Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik57737dc8-eeee-4cd6-8e51-532c260faf373000923100.49N: 7593506.31, Ø: 598050.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik6d36cada-4b5b-497e-9470-58283fd7bdd51892237300.51N: 7554120.09, Ø: 556746.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik04855a6c-0a57-4d81-ab9a-5fc05a21c05b1892328370.54N: 7566391.00, Ø: 561528.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikfbe669e6-43b8-4493-9816-5fca11fdba283005336060.56N: 7585111.27, Ø: 578179.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik3f10ed4d-ee63-4de4-a18d-afaa92a37dfb1873628140.56N: 7591863.00, Ø: 596996.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik87ccf9b7-4a2f-49b4-af15-67d07e6e149c1894131810.58N: 7583120.00, Ø: 580123.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik25977426-597c-4f45-aeb7-98a32c2b47731874174060.58N: 7590864.00, Ø: 598544.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik34a52b88-2096-4d15-8ea4-93715f7eed4f1893932960.58N: 7589156.29, Ø: 568689.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvike0821a45-395c-4973-989a-74a27e3814dd1892325780.59N: 7557264.00, Ø: 559273.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikd8bd158b-6be1-47b5-9ef6-838a98f0e3901894175430.60N: 7586280.00, Ø: 584081.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikedf242c2-1021-4e06-9cbb-e3a68c1ab3533007658660.60N: 7594362.23, Ø: 624886.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikbf7d5530-7fff-4971-9650-51767aa6e8cc1892001610.62N: 7546804.16, Ø: 561671.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik7622357c-1922-4d65-80ef-dcdde66f0e60206342270.64N: 7581837.00, Ø: 576603.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikbf4d2b22-b289-46e4-b1ae-70c08d87161c3002483150.65N: 7571003.29, Ø: 554894.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik6c6d01e4-aa52-499e-8ddd-5ce7012520071893937680.67N: 7588630.09, Ø: 568751.44Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik670263f1-5a14-49bb-af82-e4ddf07ed6b91893912260.67N: 7589522.00, Ø: 564887.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik68992b1a-7df4-4720-86d6-c7d3f3586f7d3003099600.69N: 7567248.28, Ø: 561129.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikc6af7224-09ad-400c-b0bd-183bc519a1d43002708890.69N: 7578298.89, Ø: 558768.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik5509d820-b329-49e4-974b-a86a675de5fd3001054270.70N: 7588110.09, Ø: 589104.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik48c0d15f-c5c6-4b2d-bab9-66f7e1ae87ad1892311480.71N: 7573009.17, Ø: 554425.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik3d99c7e1-91b0-4f50-8afa-0603eda41f991874154380.72N: 7583024.00, Ø: 591023.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikc26faa88-789b-41a0-88d9-0793603271c1206288550.74N: 7580208.00, Ø: 570543.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik264e5a12-2881-4663-a32d-a1766fc8da883000959960.75N: 7597760.11, Ø: 601348.81Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik7d231d1a-3029-4c79-8e6d-7722643b26f91892292160.75N: 7565863.00, Ø: 556949.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik020fe8d8-aab4-4e97-8ab5-db940486ba761892311720.76N: 7573044.00, Ø: 554679.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik8d7edeec-aa65-4687-b7a6-fff757228c12110181140.77N: 7590751.00, Ø: 599855.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik668e758b-08c6-446c-a752-37e4d4efa8c3112568990.77N: 7573608.00, Ø: 555632.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik5255aec8-a199-4aa2-b256-12f760161018112542760.80N: 7557645.51, Ø: 554267.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik158c0454-6c9a-4a25-8760-ed3978ee640b3005341080.81N: 7572314.09, Ø: 571021.53Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik9589ea5b-44fc-41ee-86be-b90a30f477793008373780.81N: 7595286.74, Ø: 603719.29Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikc4003cb7-b8c1-445c-b5a3-c4f751f4a9c41873607060.83N: 7593241.41, Ø: 599672.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik69d882c7-2424-4b76-8019-77729ce4ae033001099840.85N: 7602819.91, Ø: 619937.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik91f9c5e2-ef74-438b-9953-1bfed6c363483000139030.86N: 7586944.10, Ø: 585304.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik9e9318f3-1a14-430a-b4c2-2ff52e11def93006204020.86N: 7569449.11, Ø: 552043.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik09750533-11b4-47a9-b60f-4dedcf7a4097206296650.87N: 7579464.00, Ø: 573291.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik94f4a515-0058-4f4d-aab9-5c3ec123fdad3002497470.89N: 7567827.60, Ø: 551250.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik6ba4c726-68b4-4739-bfbb-eaa6ff172bdf1892167180.92N: 7559649.00, Ø: 552352.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik288455c4-091c-4370-af97-0d2694ff9909110203640.94N: 7591961.00, Ø: 596638.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik70d6c538-e710-449a-8a88-9d92e6fc49811892324970.94N: 7557588.79, Ø: 563385.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikb3c6e3f4-da33-44ae-9afe-b16149937c991892301840.96N: 7570989.84, Ø: 554927.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik92ba3e4a-b508-4c6e-b5e9-51dcd952c8401892331160.97N: 7568397.00, Ø: 561377.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvika1bf189f-82c4-4e30-9170-95437643a3901873190990.99N: 7573154.00, Ø: 599765.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik8c354e2f-308b-474a-b9d1-1db7d814abb11892173581.00N: 7568144.00, Ø: 550982.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket