Traktorveger i fkb-traktorvegsti som overlapper veger i vegnettet(nvdb) i 1806 Narvik

Avviket skyldes enten feilregistrering i FKB-TraktorvegSti eller ev. i vegnettet (NVDB)

Avvik funnet ved konsistenskontroll traktorvegOverlapperVeg for kommunenr 1806 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1806_traktorvegOverlapperVeg.zip

KommuneLokalIdTypevegPosisjonWMS-bilde
1806 Narvik739b3ef1-89bf-45de-b2cc-6f512416391atraktorvegN: 7580245.09, Ø: 570430.59Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik2764f161-6388-48d3-829c-ceb1d20f4053traktorvegN: 7573367.24, Ø: 599282.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik7f9cdf7b-b0a7-4d2f-9b25-9cdc6d0d2fe3traktorvegN: 7595079.60, Ø: 605606.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket