Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende medium-koding som underliggende vegnett i 1806 Narvik

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegMedium for kommunenr 1806 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1806_vegMedium.zip

KommuneLokalIdVbase mediumVegflate mediumPosisjonWMS-bilde
1806 Narvik61b0beeb-5852-4c7f-86c5-a39fd4f17469iLuftTN: 7582342.44, Ø: 574697.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikc67c72f6-5e14-4ab1-ab8d-3a96ec3d200eiLuftTN: 7581777.26, Ø: 576540.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik7556ad15-0a0d-4f84-bdbf-74c7e1f038ediLuftTN: 7581819.34, Ø: 576797.98Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikfd6fa71d-1b49-4321-b01e-2886c1646528iLuftTN: 7581035.27, Ø: 571373.29Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik687e18d7-1fde-4743-b461-43da7b9f9dd4iLuftTN: 7596899.35, Ø: 601648.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik687e18d7-1fde-4743-b461-43da7b9f9dd4iLuftTN: 7596987.53, Ø: 601646.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik80c7fe45-52e8-4111-863e-c27ea9f413d6iLuftTN: 7597115.89, Ø: 601643.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikcbc3b7c6-977c-488c-8c75-cce635dd54eeiLuftTN: 7595236.12, Ø: 603168.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik2cf46203-029b-411e-9335-a6ea235fc778iLuftTN: 7600636.51, Ø: 603867.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikce7d301d-b0d4-40ee-aa46-264eb8db5965iLuftTN: 7582168.32, Ø: 583397.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik8fcd9dfa-d077-42cd-9f5b-330eda113924iLuftTN: 7582200.69, Ø: 583493.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikd7e97e37-81a8-4024-93a7-ee2ceb776a36iLuftTN: 7582174.31, Ø: 583406.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikd7e97e37-81a8-4024-93a7-ee2ceb776a36iLuftTN: 7582200.15, Ø: 583485.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik8a706d18-7546-488f-9848-f0267590c421iLuftTN: 7582161.26, Ø: 583385.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikddb87434-018b-463d-8dd7-74dd058f1e1diLuftTN: 7586537.99, Ø: 587207.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik5331ae39-cd36-4d81-82f2-a19d2b6c2e42iLuftTN: 7583880.31, Ø: 582774.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik0f836678-685c-43f9-9b4d-9339ec9ade6ciLuftTN: 7586869.88, Ø: 587060.44Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik7404ebbc-cd41-46a3-b3e9-ba0961db9008iLuftTN: 7563425.08, Ø: 564225.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik599b72e6-4d76-4f1e-a11b-00ea924ae4d3iLuftTN: 7588271.00, Ø: 570051.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik00e00861-ba38-4d63-9a78-eb110e8fe580iLuftTN: 7570632.60, Ø: 565360.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik00e00861-ba38-4d63-9a78-eb110e8fe580iLuftTN: 7572281.10, Ø: 564570.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik87ce225c-b43e-4dfb-8680-b46454ea7826iLuftTN: 7582790.71, Ø: 565311.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik96e42f92-a4bb-4cf1-aef1-8e3ad44d86c1iLuftTN: 7596547.88, Ø: 610583.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik44646462-00f0-4125-9a74-86430a058e2ciLuftTN: 7598314.01, Ø: 607508.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikd9e6dd8f-2638-4b86-82f9-c934263027e7iLuftTN: 7594659.63, Ø: 608069.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvika8756b24-2782-4ca5-aaa2-e2513e0909ceiLuftTN: 7594664.65, Ø: 608062.98Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik9d7c070b-d3a9-48c9-8c21-250c3f953a0diLuftTN: 7600676.50, Ø: 613598.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikbc0bb902-c79d-41c9-b45f-274acc1e764diLuftTN: 7594872.97, Ø: 610733.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikc485cf41-1b5b-457d-bf83-c3f15c91ed3eiLuftTN: 7604655.81, Ø: 600829.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik986ca79f-f96e-4a8e-b950-8b3424e2ad55iLuftTN: 7602978.35, Ø: 597426.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik986ca79f-f96e-4a8e-b950-8b3424e2ad55iLuftTN: 7603827.51, Ø: 594815.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikee476538-7494-4f38-915b-27d6dab92954iLuftTN: 7606459.42, Ø: 603803.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikee476538-7494-4f38-915b-27d6dab92954iLuftTN: 7604658.87, Ø: 600833.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikaf4e7f0d-c792-4b5a-ae46-8a5a32ac1dddiLuftTN: 7605941.69, Ø: 604587.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik780cb416-83f0-4ecb-9175-5a060ac4e63eiLuftTN: 7600679.70, Ø: 613605.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik30a10f4c-316b-4449-b975-1f602ac6d542iLuftTN: 7605923.63, Ø: 604600.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik30a10f4c-316b-4449-b975-1f602ac6d542iLuftTN: 7605069.12, Ø: 605098.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik5ce11b3b-26e6-4cdd-90e9-2a67d8cc5bb2iLuftTN: 7609360.57, Ø: 605502.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikc0e6778a-eb00-4197-835a-d35f7cb168ddiLuftTN: 7602987.45, Ø: 604855.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikc0e6778a-eb00-4197-835a-d35f7cb168ddiLuftTN: 7600638.20, Ø: 603874.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik439d58ed-26e1-460a-8a23-a8b14b720835iLuftTN: 7605050.85, Ø: 605098.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvika3ce5f04-54fe-4b09-bbc3-6f08c3e40c86iLuftTN: 7593767.84, Ø: 599382.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvika3ce5f04-54fe-4b09-bbc3-6f08c3e40c86iLuftTN: 7593736.69, Ø: 599449.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikb298434f-6577-45f5-9e44-09380a88f4d5iLuftTN: 7594266.68, Ø: 600596.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikc89d8ea5-bbfb-4fb4-9185-926a372b8e91iLuftTN: 7595430.64, Ø: 601653.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikc89d8ea5-bbfb-4fb4-9185-926a372b8e91iLuftTN: 7595430.20, Ø: 601645.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikc89d8ea5-bbfb-4fb4-9185-926a372b8e91iLuftTN: 7594157.82, Ø: 599891.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikc89d8ea5-bbfb-4fb4-9185-926a372b8e91iLuftTN: 7594156.47, Ø: 599900.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikbabb262d-d356-4f68-a423-158de56ccf61iLuftTN: 7583887.04, Ø: 582757.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik1f859958-fbf7-405e-95ac-04f9743397a0iLuftTN: 7582759.52, Ø: 579322.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikf291e340-452a-4592-9012-0a214e9dbe62iLuftTN: 7586575.65, Ø: 607031.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikf291e340-452a-4592-9012-0a214e9dbe62iLuftTN: 7586703.47, Ø: 607048.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik9ed5af1b-b818-4a68-8dcf-920839d7cbb4iLuftTN: 7586562.41, Ø: 607020.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik91882668-42c8-4d58-aa37-d588de854d46iLuftTN: 7586711.53, Ø: 607044.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikd44828fa-8359-478a-b8d3-7928713fbd4aiLuftTN: 7568065.05, Ø: 604707.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikffe74cc6-0082-4936-9cbc-b04addbb3a3eiLuftTN: 7571582.58, Ø: 599647.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik5ca32209-b744-496a-90f9-45c616229098iLuftTN: 7568034.67, Ø: 604692.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik1266a806-f5b8-4572-b721-d443e760bad5iLuftTN: 7575554.21, Ø: 598742.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik292ed2a8-9371-45ad-91ef-4ec2c0f81f6biLuftTN: 7602494.55, Ø: 620372.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik1fcaa67e-e7c4-4708-93f3-b79cac11bf4eiLuftTN: 7587338.54, Ø: 596444.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik5c04efd0-513d-4eef-af7d-27ef81d10d63iLuftTN: 7579662.35, Ø: 594976.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik103e91b5-b236-46d0-a5c0-9ce8413993a9iLuftTN: 7587343.81, Ø: 596441.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik1ef352a8-52f2-442a-9c0a-9b5c637f5fffiLuftTN: 7604006.14, Ø: 593442.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik4e06e857-ae92-459a-8392-ed905dbc6728iLuftTN: 7604003.50, Ø: 593448.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik1aeaa0f5-c119-4e30-918d-9a197d9f809aiLuftTN: 7586544.64, Ø: 587214.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik6783e768-a441-4c27-a426-31b812c643b5iLuftTN: 7585813.56, Ø: 591824.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik6110f7aa-79ba-453e-823a-3208117e28c7iLuftTN: 7577135.35, Ø: 570617.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikf31bdca5-a963-4e91-86d7-76ce490a92a1iLuftTN: 7579595.92, Ø: 567444.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik82efb8cf-ebf4-4f44-866b-070650df454ciLuftTN: 7578089.94, Ø: 567384.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik75e6d1cc-7320-4615-84af-77d8fb0bae23iLuftTN: 7590122.27, Ø: 599345.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik2eab3831-d8df-4392-b257-c5bc264f0e33iLuftTN: 7590489.49, Ø: 600566.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik449d0c51-7e9c-42f3-b949-5e09d5b4610biLuftTN: 7594128.71, Ø: 599890.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik449d0c51-7e9c-42f3-b949-5e09d5b4610biLuftTN: 7594128.31, Ø: 599895.51Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik3730b938-1d9f-4fa9-ba1d-7f9e5e373c2eiLuftTN: 7557539.10, Ø: 554170.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik0e4ffaf7-687b-470a-b6b2-55f053ec4737iLuftTN: 7551942.40, Ø: 558098.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik0e4ffaf7-687b-470a-b6b2-55f053ec4737iLuftTN: 7551830.54, Ø: 558043.59Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvika7d6c33b-9dca-406a-8bc8-b306a676617diLuftTN: 7573378.48, Ø: 559118.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikbd868050-ca5f-47cb-b8f4-a001da212087iLuftTN: 7573713.81, Ø: 559363.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikfa04d05b-6cc7-41e2-8929-100ccb5fdff9iLuftTN: 7576464.37, Ø: 561934.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikadb6a530-fb2e-4f44-90c2-44d694d593c2iLuftTN: 7557544.96, Ø: 554166.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikaea29c89-2f00-45d9-a2a5-1a5c5b164377iLuftTN: 7551820.87, Ø: 558043.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvike21cc1f8-d1e4-4c58-b845-c2a767f30b86iLuftTN: 7582516.78, Ø: 553507.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvike21cc1f8-d1e4-4c58-b845-c2a767f30b86iLuftTN: 7580122.24, Ø: 557388.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik32720f0d-a909-49bc-b134-7e320a9a32b9iLuftTN: 7584069.36, Ø: 576241.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikb683f104-d91e-4d0f-8685-a0713024f2f7iLuftTN: 7585062.19, Ø: 577453.77Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik78f8919f-549c-4675-897a-1f0e74c7d27fiLuftTN: 7585076.63, Ø: 577454.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket