Vegdekkekant/gangsykkelvegkant i fkb-veg som ikke ligger i nærheten av vegnettet (nvdb) i 1806 Narvik

Avviket skyldes enten mangler i vegnettet (NVDB) eller objekter som skulle ha vært slettet i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegavgrensningVegnett for kommunenr 1806 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1806_vegavgrensningVegnett.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
1806 Narvik31b37784-68cc-4109-a587-afdd5c31afcaVegdekkekantN: 7594737.15, Ø: 599527.22Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik853f9865-a8f3-4e1f-bf18-ce171d7fe2a0VegdekkekantN: 7594816.37, Ø: 599660.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik1c402eb0-f16d-451b-8874-1394e79f587fVegdekkekantN: 7583361.47, Ø: 576938.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik0b6cb1ae-d5f6-4425-b3cc-4bb07bd0abbcVegdekkekantN: 7581349.51, Ø: 574986.98Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikd34ff210-61d3-42b4-8151-902f84bb4112VegdekkekantN: 7581364.81, Ø: 574942.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikf15a33b1-5ea1-4a57-8081-ffa0d32187c8VegdekkekantN: 7581330.75, Ø: 574942.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik20e36f8e-4f23-4d3b-b232-19fd96b020e1VegdekkekantN: 7594474.75, Ø: 600650.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikd0824347-d69f-45e2-ab22-838059963208VegdekkekantN: 7594707.29, Ø: 600837.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikf5a80e50-058a-4f01-9d8a-cbc8b3d37b3fVegdekkekantN: 7590513.01, Ø: 614179.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik0363eb35-6575-4b41-8c45-b88089851184VegdekkekantN: 7554999.31, Ø: 558099.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvike70e947a-d1cf-44be-930e-b173b32da287VegdekkekantN: 7555220.82, Ø: 558171.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik277c98c0-3314-44d2-89aa-53ae10ab5918VegdekkekantN: 7595514.21, Ø: 611067.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik69994c7b-66e5-4b18-a58f-aee460c1fc11VegdekkekantN: 7588506.53, Ø: 575556.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik6c4a89c9-ecbf-45c2-a9a8-ece090e8d81aVegdekkekantN: 7588505.23, Ø: 575559.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik974aa2e2-14b1-460d-8f8c-5df0d052855cVegdekkekantN: 7588508.50, Ø: 575611.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikbd808586-7e23-4c38-8844-62197eb02c91VegdekkekantN: 7590494.16, Ø: 599795.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik805530ca-3805-4afe-a50a-99eb62e6bb2fVegdekkekantN: 7594198.12, Ø: 600476.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik16874c26-0752-40b4-8137-67a45f3c5c3bVegdekkekantN: 7594209.09, Ø: 600528.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik7c14e79f-23b8-41ea-93fa-9d067997a682VegdekkekantN: 7594209.09, Ø: 600528.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik4c5c2def-17ff-468b-b265-069c14739ea8VegdekkekantN: 7594164.40, Ø: 600389.76Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvik91883035-5343-4171-b51c-5f37f1e52170VegdekkekantN: 7592121.04, Ø: 596858.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1806 Narvikeeaced9f-96ea-46c9-9943-da4da6be181dVegdekkekantN: 7592185.17, Ø: 596811.92Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket