Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1811 Bindal

Analysen er utført 2023-08-14 10:53

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1811 BindalbygningDyrkamark7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1811 BindalbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1811 BindalbygningVeg0 HTML-Rapport
1811 BindalbygningVann0 HTML-Rapport
1811 BindalbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
1811 BindalannenBygningStor0 HTML-Rapport
1811 BindalbygningTiltak0 HTML-Rapport
1811 BindalbygningspunktBygning21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1811 BindalbygningslinjerBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil