FDV-årsrapport 2022 for 1811 Bindal

Status FDV dataforvaltning 2022

Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året

  • Kommunens webkartløsning: www.kommunekart.com
  • Kommunens GIS-system: GisLine
  • FDV-runder: 20220502, 20221107
DatasettForvaltningstype
Elveg 2.0Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-AR5Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-ArealbrukOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-BygnAnleggLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-BygningLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-HøydekurveOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-LedningOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-LedningVAOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-NaturinfoOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-ServituttOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-TiltakLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-TraktorvegStiOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-VannOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-VegOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommunedelplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommuneplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
N5 PresentasjonsdataDatainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata
Reguleringsplan - planforslagLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - planlegging igangsattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Tur- og friluftsruterOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket

FKB datainnhold

Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detlajert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB

FKB-datasettAntall objekterAntall objekter med Datafangstdato nyere enn 2022-01-01
FKB-Hoydekurve14457480
FKB-Arealbruk910
FKB-Bane00
FKB-Bygnanlegg31340
FKB-Ledning70060
FKB-Ledningva3990
FKB-Lufthavn00
FKB-Naturinfo6020
FKB-Tiltak29746
FKB-Traktorvegsti20386
FKB-Servitutt00
FKB-Vann456440
FKB-Veg104291
FKB-Ar51042124
FKB-Bygning2118547

Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.

Aktivitet i Sentral FKB

Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år

Antall transaksjoner og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
FKB-AR527476042321331443000
FKB-Arealbruk427527398
FKB-Bane12413212
FKB-BygnAnlegg627781280121555
FKB-Bygning5811762867869094
FKB-Hoydekurve238903523326376
FKB-Ledning73857195554217
FKB-LedningVA0000
FKB-Lufthavn0000
FKB-Naturinfo24349819166
FKB-Tiltak9128812571260
FKB-TraktorvegSti11154318435604
FKB-Servitutt0000
FKB-Vann17162251448143193005
FKB-Veg189552603566026

Antall transaksjoner og endringer fordelt på parter

PartAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Kommune1020230
Kartverket99197545807775242372
Nibio17476022321308443000
SVV0000
Fylkeskommune164116

Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.

FKB Konsistenskontroller

Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene

Reduksjonsfaktortall

PeriodeEndringer matrikkelEndringer FKBReduksjonsfaktorAvvik AR5
20210609 - 202205090-11000

Resultat av konsistenskontroller for Bygning

Periodebygning Dyrkamarkbygning Takoverbyggbygning Vegbygning Vannannen Bygning Storbygning Tiltakbygningspunkt Bygningbygningslinjer BygningSum
1 - Mai8000003011
2 - Sept7000001210
3 - Des700000119

Resultat av konsistenskontroller for Samferdsel

Periodetraktorveg Overlapper Vegvegnett Flatevegavgrensning Vegnettvegnett Vegrefveg MediumSum
1 - Mai200204
2 - Sept030205
3 - Des030205