Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1811 Bindal

Analysen er utført 2023-08-14 11:28

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1811 BindaltraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1811 BindalVegnett_uten_flate5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1811 BindalvegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
1811 BindalvegnettVegref5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1811 BindalvegMedium52 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil