Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1812 Sømna

Analysen er utført 2023-08-17 09:54

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1812 SømnabygningDyrkamark25 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1812 SømnabygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1812 SømnabygningVeg0 HTML-Rapport
1812 SømnabygningVann0 HTML-Rapport
1812 SømnabygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1812 SømnaannenBygningStor8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1812 SømnabygningTiltak0 HTML-Rapport
1812 SømnabygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1812 SømnabygningslinjerBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil