Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1812 Sømna

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1812 SømnatraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1812 SømnaVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
1812 SømnavegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
1812 SømnavegnettVegref2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1812 SømnavegMedium24 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil