Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1813 Brønnøy

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1813 BrønnøybygningDyrkamark54 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1813 BrønnøybygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1813 BrønnøybygningVeg0 HTML-Rapport
1813 BrønnøybygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1813 BrønnøybygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
1813 BrønnøyannenBygningStor21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1813 BrønnøybygningTiltak1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1813 BrønnøybygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1813 BrønnøybygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil