Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1815 Vega

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1815 VegabygningDyrkamark6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1815 VegabygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1815 VegabygningVeg0 HTML-Rapport
1815 VegabygningVann4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1815 VegabygningspunktAnnenBygning25 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1815 VegaannenBygningStor10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1815 VegabygningTiltak0 HTML-Rapport
1815 VegabygningspunktBygning13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1815 VegabygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil