Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1816 Vevelstad

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1816 VevelstadbygningDyrkamark8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1816 VevelstadbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1816 VevelstadbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1816 VevelstadbygningVann0 HTML-Rapport
1816 VevelstadbygningspunktAnnenBygning7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1816 VevelstadannenBygningStor0 HTML-Rapport
1816 VevelstadbygningTiltak0 HTML-Rapport
1816 VevelstadbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
1816 VevelstadbygningslinjerBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil