Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1816 Vevelstad

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1816 VevelstadtraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1816 VevelstadVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1816 VevelstadvegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
1816 VevelstadvegnettVegref0 HTML-Rapport
1816 VevelstadvegMedium12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil