Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1818 Herøy

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1818 HerøybygningDyrkamark9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1818 HerøybygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1818 HerøybygningVeg0 HTML-Rapport
1818 HerøybygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1818 HerøybygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
1818 HerøyannenBygningStor0 HTML-Rapport
1818 HerøybygningTiltak2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1818 HerøybygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1818 HerøybygningslinjerBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil