Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1818 Herøy

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1818 HerøytraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1818 HerøyVegnett_uten_flate2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1818 HerøyvegavgrensningVegnett2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1818 HerøyvegnettVegref1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1818 HerøyvegMedium6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil