Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1820 Alstahaug

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1820 AlstahaugbygningDyrkamark18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1820 AlstahaugbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1820 AlstahaugbygningVeg0 HTML-Rapport
1820 AlstahaugbygningVann0 HTML-Rapport
1820 AlstahaugbygningspunktAnnenBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1820 AlstahaugannenBygningStor40 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1820 AlstahaugbygningTiltak39 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1820 AlstahaugbygningspunktBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1820 AlstahaugbygningslinjerBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil