Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1820 Alstahaug

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1820 AlstahaugtraktorvegOverlapperVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1820 AlstahaugVegnett_uten_flate4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1820 AlstahaugvegavgrensningVegnett3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1820 AlstahaugvegnettVegref11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1820 AlstahaugvegMedium14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil