Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1822 Leirfjord

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1822 LeirfjordbygningDyrkamark29 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1822 LeirfjordbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1822 LeirfjordbygningVeg8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1822 LeirfjordbygningVann3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1822 LeirfjordbygningspunktAnnenBygning31 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1822 LeirfjordannenBygningStor73 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1822 LeirfjordbygningTiltak3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1822 LeirfjordbygningspunktBygning13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1822 LeirfjordbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport