Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1824 Vefsn

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1824 VefsnbygningDyrkamark4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1824 VefsnbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1824 VefsnbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1824 VefsnbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1824 VefsnbygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1824 VefsnannenBygningStor15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1824 VefsnbygningTiltak0 HTML-Rapport
1824 VefsnbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
1824 VefsnbygningslinjerBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil