Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1824 Vefsn

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1824 VefsntraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1824 VefsnVegnett_uten_flate44 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1824 VefsnvegavgrensningVegnett4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1824 VefsnvegnettVegref34 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1824 VefsnvegMedium149 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil