Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1825 Grane

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1825 GranebygningDyrkamark23 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1825 GranebygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1825 GranebygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1825 GranebygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1825 GranebygningspunktAnnenBygning62 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1825 GraneannenBygningStor29 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1825 GranebygningTiltak0 HTML-Rapport
1825 GranebygningspunktBygning17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1825 GranebygningslinjerBygning0 HTML-Rapport