Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1825 Grane

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1825 GranetraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1825 GraneVegnett_uten_flate8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1825 GranevegavgrensningVegnett8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1825 GranevegnettVegref15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1825 GranevegMedium41 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil