Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1826 Hattfjelldal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1826 HattfjelldalbygningDyrkamark30 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1826 HattfjelldalbygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1826 HattfjelldalbygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1826 HattfjelldalbygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1826 HattfjelldalbygningspunktAnnenBygning39 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1826 HattfjelldalannenBygningStor13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1826 HattfjelldalbygningTiltak6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1826 HattfjelldalbygningspunktBygning9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1826 HattfjelldalbygningslinjerBygning13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil