Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1827 Dønna

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1827 DønnabygningDyrkamark13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1827 DønnabygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1827 DønnabygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1827 DønnabygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1827 DønnabygningspunktAnnenBygning54 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1827 DønnaannenBygningStor15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1827 DønnabygningTiltak7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1827 DønnabygningspunktBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1827 DønnabygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil