Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1827 Dønna

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1827 DønnatraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1827 DønnaVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1827 DønnavegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
1827 DønnavegnettVegref4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1827 DønnavegMedium14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil