Store annenbygning-flater i 1827 Dønna

Avvikene skyldes oftest manglende eller unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll annenBygningStor for kommunenr 1827 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1827_annenBygningStor.zip

KommuneLokalIdAreal (m2)PosisjonWMS-bilde
1827 Dønnaf2fd18b4-41d8-4e82-ac91-fee9fce759ee547.77N: 7338781.42, Ø: 391237.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnaec8bc542-0ce5-4a45-97ac-a0f3f2472418489.39N: 7340518.63, Ø: 397712.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna764419e6-09f9-4285-9894-98c8f0b366c3351.18N: 7330863.03, Ø: 384775.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnaed5dd46c-825d-4443-96ed-a0b7d4cfd317271.27N: 7343826.41, Ø: 392582.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna8d29ec3d-aa20-4dec-8ce4-68b57246d900269.22N: 7325859.13, Ø: 378753.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnae19f0c8d-2a2d-41e9-a81e-9663338d11bf263.49N: 7347931.12, Ø: 372384.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna292347b9-e16e-42a7-9570-09f80c998d09258.40N: 7341466.85, Ø: 396258.59Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna660f0aee-fe1b-4621-997f-2116a99e2c13250.70N: 7340217.82, Ø: 390045.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnacbd3b90a-6394-493d-97f9-8d11969fa434239.50N: 7334535.76, Ø: 390040.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna55cfcded-37ce-4ea9-9790-6b068203e5db227.83N: 7336589.20, Ø: 386892.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnad3924eb4-128b-4f10-b47c-c46330bb3e6d226.76N: 7336097.48, Ø: 392394.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna70753faa-8cff-4034-86e8-61f4425f2465223.42N: 7337917.38, Ø: 397322.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnaceebe620-8b14-400f-906b-935d5f262432217.56N: 7347042.51, Ø: 391521.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna885b52d7-86da-4b39-aa3b-8550d9eb46f7216.68N: 7339191.81, Ø: 400148.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna105b1c04-1fbd-4891-ac0a-48c61d156c43212.48N: 7340097.58, Ø: 382494.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket