Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 1827 Dønna

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 1827 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1827_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
1827 Dønnaf49b86c1-20cb-4570-9fb2-0a2d58aec31d18815341021TB162N: 7326613.00, Ø: 384731.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnacb3ea5f5-4519-4954-b12a-dbe28d21d8c130107728721FA181N: 7327753.40, Ø: 386790.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna1c8d9bd6-363c-49ef-bb9e-25528051567218816748921TB181N: 7338466.00, Ø: 390821.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna233aa286-06ed-4696-8a25-a7310aea2cf11111795321TB182N: 7338431.00, Ø: 397782.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna6b83e778-73de-4d5d-b498-761634d129542141393321TB214N: 7334840.00, Ø: 386689.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna542287ac-fbed-43af-bc67-b4aaf3023a2b1111600021TB241N: 7339974.00, Ø: 398746.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna5c1e9cc7-e213-4a9d-ad74-9825d5a025f42141343721TB241N: 7340021.00, Ø: 398757.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna030a8a58-5be3-4556-a82e-dfc8c2b8c3ce18817531721TB241N: 7326550.00, Ø: 387740.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnae05ece3a-1ac4-45e0-bfe3-306dafde81b118816645821TB249N: 7340386.00, Ø: 390034.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna38bcb11f-3441-4e7c-8c18-a66c16960d8f18816156121TB249N: 7328316.00, Ø: 387536.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna6b04d521-bc88-4b6f-aff3-8190984f4efb18817276821TB249N: 7341149.00, Ø: 397398.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna83206cd8-cf1f-4416-bd5d-f3ad2e1d1b8518817542221TB249N: 7336069.00, Ø: 392571.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna2ef18296-ff3c-4fef-b5ab-4fbbee6ca58c18817446921TB249N: 7337849.00, Ø: 387107.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket