Bygningspunkt i takoverbyggflater i fkb-bygning i 1827 Dønna

Avvikene skyldes vanligvis at takoverbygget er klassifisert feil (skal være bygning), men kan også skyldes feil registrering i matrikkelen. Rettes i matrikkelen eller FKB-Bygning

Det ble ikke funnet noen avvik ved konsistenskontroll bygningTakoverbygg for kommunenr 1827 kjørt 2023-08-07 06:11:44