Bygninger i fkb-bygning som ligger i fkb-tiltak med kartreg 1 i 1827 Dønna

Avvikene skyldes oftest manglende oppdatering av kartreg-egenskapen i FKB-Tiltak. Rettes vanligvis i FKB-Tiltak

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningTiltak for kommunenr 1827 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1827_bygningTiltak.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerTiltak_lokalidSaksnummerTiltakstypeAvgjørelsesdatoPosisjonWMS-bilde
1827 Dønna8f1408e6-3cda-482f-9628-9207192296fe300408080da697994-631e-425f-866d-6a2f940612cf2010000528nybygg2010-10-28 00:00:00N: 7332370.50, Ø: 384895.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna21848c00-b1ff-42ae-9eb1-14253ecb49ac300282037cbcb295e-cc4c-44b0-b154-c1f114896cc72008000258nybygg2010-11-01 00:00:00N: 7337791.00, Ø: 387634.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna2326f8bf-958b-463a-b5d4-1bb225ea4043300408079e92486f3-d02d-46af-8f4b-38eb4335133b2010000773nybygg2010-11-10 00:00:00N: 7335045.10, Ø: 386609.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna59c5a991-e30f-4c23-842a-e3b285ada0793001813782c380db8-fff8-4583-ac48-521a66b9948d2010000849nybygg2010-11-18 00:00:00N: 7341939.30, Ø: 392968.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnaac9c2521-670a-4b16-93f2-5d06ec44ca7f300430720f7ea6e05-982a-44e1-8879-9131284a195a2013000345nybygg2013-06-13 00:00:00N: 7330994.50, Ø: 383774.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna18282c56-14d9-4bf3-ab9a-7d57ad06b09d300420490c89c7d68-e016-4c04-8afa-33d91a0c0c042011000379nybygg2014-02-10 00:00:00N: 7340594.45, Ø: 397933.39Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna3614dcb7-e7a8-4b03-878c-93929d1abc79300564445b2ba46ea-9ae7-4b5d-abb2-30287d9b99f72016000168nybygg2016-03-14 00:00:00N: 7344083.70, Ø: 388057.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket