Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vannflate i fkb-vann i 1827 Dønna

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vannflate i FKB-Vann. Rettes i matrikkelen eller FKB-Vann

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVann for kommunenr 1827 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1827_bygningVann.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVanntypePosisjonWMS-bilde
1827 Dønna94ce38fd-be91-400d-9445-1c7985c07b75188176046HavflateN: 7351963.00, Ø: 378400.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna477c5cd7-84f1-4081-b3b5-a1a4f4005641188165621HavflateN: 7340062.00, Ø: 389942.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket