Bygningspunkt som ligger nær annenbygning-flate i fkb-bygning i 1827 Dønna

Avvikene skyldes vanligvis unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen slik at det har havnet utenfor bygningsomriss. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningspunktAnnenBygning for kommunenr 1827 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1827_bygningspunktAnnenBygning.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerAvstand (m)PosisjonWMS-bilde
1827 Dønna12ff6002-afc2-48c2-970e-789659d3c1861881547510.01N: 7332073.00, Ø: 385057.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna4a046b40-8c0c-49aa-9674-e1cc903a31491881761000.02N: 7342121.00, Ø: 397190.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna50bb4abb-5714-4bc3-888c-fdd7c9ce08141881538280.03N: 7324524.00, Ø: 385840.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna6bfa0e07-0d1e-418c-bd24-81b38b91f1521881615530.04N: 7328421.00, Ø: 387591.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna26eb3dc7-d158-4de9-8b46-9431b6c556b11881556420.04N: 7337075.00, Ø: 387189.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnae147dbca-0fad-46a5-83eb-7d87b00ff59a1881665390.05N: 7340562.00, Ø: 390095.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnaa571d361-3858-41eb-a059-217ea5be4e3d1881643740.08N: 7341591.00, Ø: 389118.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnaf262cba4-7a53-4532-b44b-a101b2fdd8c61881715830.08N: 7343608.00, Ø: 392856.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnac7e23173-960c-4fe0-9f2a-6491012521ca1881758990.08N: 7342240.00, Ø: 396438.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnaee5dee41-003e-419d-acb4-050653948ea71881686550.09N: 7339522.00, Ø: 392651.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnaff330eb6-7670-4f4f-97a5-eacb7ad83aef214155290.10N: 7339474.00, Ø: 379772.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna07fd2fcf-2bd4-45aa-9d85-447a816b8589214154640.10N: 7339792.00, Ø: 380077.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna8bd9b9aa-5438-439b-ad8d-ee218d239e3d1881729110.11N: 7338043.00, Ø: 396769.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnafb6181fd-8d8e-4308-951c-8798e74a35521881570840.11N: 7334685.00, Ø: 386635.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna24a80012-8b8b-4cc1-a64f-a182a5fea2881881721560.13N: 7344529.00, Ø: 392307.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnaccedef50-59b0-4672-aeb0-a5fa262886d71881713110.13N: 7344429.00, Ø: 390922.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna3719e2f7-55c5-4c92-94f1-f805d1e5b04c1881507210.14N: 7331597.00, Ø: 380906.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnad12cc11d-8b8a-4229-abbb-fa91a05d28b8214129610.14N: 7340640.00, Ø: 390595.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna11c7fde0-d44c-4999-8d6b-869ef39d67fd111163880.14N: 7345836.00, Ø: 392094.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnaf1c444fb-51da-4c12-a3e0-9596b1ddf29a111148650.16N: 7331547.78, Ø: 380830.44Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna05e9e19e-003c-47ab-84c8-acabdd95707d1881512480.17N: 7331848.00, Ø: 379775.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna2c990e26-da90-4218-ad24-33d4db0eb6b01881551460.18N: 7329561.00, Ø: 381488.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna49dc52b1-1465-4730-a1e9-403d434ae36c1881690660.19N: 7345236.00, Ø: 389986.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna94686acd-2d2b-4576-8dc3-5424e498d9a11881582500.19N: 7341772.00, Ø: 381663.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna94e00816-abb1-4922-bb03-1eea2aa42a3e1881642340.20N: 7342022.00, Ø: 387736.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna150038cd-402f-43c2-a8dd-dc0f889c9c371881612430.21N: 7331912.00, Ø: 390888.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnafc747cf6-b4c7-47ee-8313-726e3d9c2e891881524570.22N: 7341462.00, Ø: 379832.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnacc014a9c-1a62-4899-8965-1f438f6d67ff1881596800.22N: 7326470.00, Ø: 387609.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnab8b34b45-77ff-442b-bcc9-a52092196e3d1881684420.26N: 7339657.00, Ø: 392540.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna4edf799c-8d0b-4e91-97cf-d6438f5b7a4f1881559790.27N: 7333048.00, Ø: 385632.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna86634315-97a9-4020-ab60-2b04d14d4de31881542040.27N: 7331974.00, Ø: 381006.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnaf370e90a-f59f-4062-b000-8d830e393dc5253940540.27N: 7339090.00, Ø: 382886.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnaffcbe550-6bbf-40b9-92d9-f9a19000c43e1881628780.28N: 7337283.00, Ø: 387558.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnaf04a743d-2029-4acf-a351-b50a85887508214128050.28N: 7341611.00, Ø: 381767.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna31c80847-40c3-47b5-b76c-af5ce63adf4c1881503490.29N: 7325403.00, Ø: 380505.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna01e2e64a-b34c-4f33-af7c-b252ab3be4321881503570.30N: 7325389.00, Ø: 380500.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnaa04dd5d5-64b8-47f0-a50f-817ce52b29d8214150650.30N: 7337239.00, Ø: 389630.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna6895b186-10d0-49b4-b92d-dd8076b015a81881755970.32N: 7341942.00, Ø: 392887.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna2f4a8ff7-3405-4e02-b4e8-6b00072b683b1881613080.35N: 7331995.00, Ø: 390944.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna93e12d9c-b442-4cf7-9861-4b2e7a86530f214143520.39N: 7334286.00, Ø: 385898.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnab4d68693-7f3b-43fd-9484-dc8759dddf913001288890.40N: 7336768.10, Ø: 389341.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnab67e6035-ad0e-452d-8c73-68561ec9b8ec1881605730.40N: 7331993.00, Ø: 392042.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna911893ae-307c-4a84-a4fd-a98c5055fe8b111172520.43N: 7344615.60, Ø: 389860.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnaa97ae6c0-dbd2-43c1-a559-89f7f1441a953006661710.48N: 7345480.96, Ø: 390285.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna9cfff329-6bb6-4a39-95d2-e1bbd031816c1881524810.49N: 7341338.00, Ø: 379687.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna5d2bc8bf-62d3-4e30-a82f-34d3a826c15a1881640560.51N: 7334595.00, Ø: 391591.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna6862f580-55f0-4ad5-83e9-3b2737d3fba3214115580.54N: 7337313.00, Ø: 387361.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna51946203-6d65-4e97-a362-f9742537b7c01881731790.55N: 7339311.00, Ø: 396441.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna627af3a9-98f6-4545-a9f5-c8552e99bd483002626630.64N: 7332183.40, Ø: 384531.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna44bc676e-a91a-439e-a444-396b6c42dc1f1881739260.64N: 7338109.90, Ø: 397904.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnabfefe42b-84d8-4d3d-9ed0-ba38645c213c1881720590.79N: 7343903.00, Ø: 391584.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnaf922a437-0ca9-42af-a804-17708388fd021881558390.85N: 7337324.00, Ø: 384498.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønnacc3a155f-8675-4619-b470-1cc4c3ebf3c71881681750.87N: 7339313.00, Ø: 392427.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1827 Dønna974bab99-3fca-4ea7-9ef1-5884a6b1c9921881529100.89N: 7339715.00, Ø: 380255.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket