Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1828 Nesna

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1828 NesnabygningDyrkamark21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1828 NesnabygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1828 NesnabygningVeg0 HTML-Rapport
1828 NesnabygningVann0 HTML-Rapport
1828 NesnabygningspunktAnnenBygning22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1828 NesnaannenBygningStor15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1828 NesnabygningTiltak1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1828 NesnabygningspunktBygning7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1828 NesnabygningslinjerBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil