Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1828 Nesna

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1828 NesnatraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1828 NesnaVegnett_uten_flate3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1828 NesnavegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
1828 NesnavegnettVegref0 HTML-Rapport
1828 NesnavegMedium11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil