Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1832 Hemnes

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1832 HemnesbygningDyrkamark5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1832 HemnesbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1832 HemnesbygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1832 HemnesbygningVann0 HTML-Rapport
1832 HemnesbygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1832 HemnesannenBygningStor1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1832 HemnesbygningTiltak7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1832 HemnesbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
1832 HemnesbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport